Agent med rätt att skriva wiki

Lite pojkaktigt tycker jag att detta är spännande: De amerikanska underrättelsetjänsterna (16 stycken!) har en gemensam wiki där de delar information. Den bestod nyligen av 28 000 sidor och hade 3 600 användare. Självklart kan du läsa mer om Intellipedia, som den kallas, på Wikipedia.

Om man bortser från hemliga agentdrömmar instämmer jag i slutsatsen hos Portals and KM:

Past events have shown that the US intelligent community could use a lot of help coordinating its efforts. The same concept could work for any organization trying to get better coordination and collaboration.

%d bloggare gillar detta: