57 miljoner bloggar, och fler därtill

Bloggsökmotorn Technorati presenterat regelbundet statistik över hur bloggandet utvecklas. Deras senaste siffror visar att det nu ”finns” 57 miljoner bloggar och att även om ökningstakten minskat något fördubblas antalet på cirka 8 månader.

Jag skriver ”finns” eftersom siffrorna av naturliga skäl missar många bloggar. Det mest uppenbara exemplet är interna bloggar – och de är den absolut vanligaste typen av företagsbloggar.

%d bloggare gillar detta: