Var tredje VD bloggar

Fast inte i Sverige. Och bara i de stora företagen. Men ändå… PR Week USA har publicerat sin årliga undersökning kring hur de högsta cheferna i företag skapar strategier och vad de påverkas av. Det handlar om mer än kommunikation men givetvis finns även denna aspekt med.

According to the survey, only 3% of the smaller-company CEOs have their own blogs, while in larger companies 33% have them. One reason for this may be that large-company CEOs use blogs as an internal communications tool that helps them reach a broader audience. The overall perception among most CEOs is that blogs are more effective for in-house communications than for external audiences.

Jag har sagt det som står i den sista meningen länge. Externa bloggar är och kommer att förbli en liten del av företagsbloggarna. Särskilt för dem på allra högst positioner. Utåt upplever för många av dem att känsliga marknader och granskande journalister gör en mer personlig kommunikation besvärlig. Jag håller inte nödvändigtvis med men har respekt för synpunkten.

Internt, däremot, har många chefer insett betydelsen av faktorer som motivation, gemensam målbild och dialog. Med den insikten faller en intranätblogg väl på plats.

%d bloggare gillar detta: