Film skapar och sprider kunskap

Från ett intressant forskningsprojekt på Malmö högskola:

Med filmkameran som verktyg kan sjukvårdspersonal sprida kunskap om komplicerade ingrepp och arbetsmetoder till såväl kollegor som patienter. Det visar en ny avhandling från Malmö högskola.
– Genom att det är personalen själv som producerar filmerna skapas en närhet mellan den och de som sedan ser på filmen. Mediet gör det också lättare att sprida den mer informella kunskapen…

Med tanke på hur film producerad utan professionella medel slår igenom (tänk YouTube, Bubblare, Klipptoppen, kommande FejmusTV etc) så kan slutsatserna vara intressanta i vidare kretsar, också utanför sjukvården. Det är uppenbart att vi upplever en ökande förståelse för kommunikation med ljud och bild.

Filmer på organisationens intranät kan, sett i detta ljus, visa sig vara en investering värd varje krona.

Uppdaterat 27/11: TV4s FejmusTV har nu lanserats som FejmTV.

%d bloggare gillar detta: