Så skapar du engagemang

Rubriken lovar lite mycket, jag erkänner det direkt. Men det tycks som om ett forskningsprojekt i Berlin vill förklara just hur företag kan arbeta med skapad word-of-mouth. ”Empowered involvement” är tanken det kretsar kring.

Det var definitionen av detta ”empowered involvment” som väckte mitt intresse. Den är bra. Säger mycket om både löftet och utmaningen med en marknadsföring byggd på respekt, utbyte och dialog — inte minst på webben.

”When companies allow consumers to experience meaning, self-determination, impact and a sense of personal competence through certain aspects of a marketing process, they can increase these consumers’ situational involvement.”

%d