Ditt intranät ska vara tillgängligt

FALLSTUDIE: BTs intranät har samma krav på tillgänglighet som många externa webbplatser i dag försöker uppnå. Ständig kommunikation och utbildning är vägen till ett intranät alla anställda kan använda.

Nästan all diskussion om tillgänglighet i Sverige kretsar kring externa webbplatser och funktionshindrade. Men tillgänglighet är givetvis mycket bredare än funktionshinder. Och tillgänglighet är självklart också intressant för intranät.

En fallstudie om BTs intranät (200 online-processer, 2.000 redaktörer, 200.000 läsare) ger en liten inblick i deras arbete med denna aspekt.

BT has communicated and educated its publishing community on the value of an accessible intranet…

As part of the communication and education plan, guidance covering areas such as moving images, colour, applets and alt tags is available, and publishers are encouraged to complete training covering applets and scripts, alt tags, movement, colour, table tags and frames. Publishers can also contact accessibility “experts” if they have any issues that cannot be resolved through guidance and training.

Fyra krav på en global sajt

En webbplats som vänder sig till hela världen har ett antal grundläggande krav att leva upp till: innehåll på det lokala språket, lätt att hitta till det lokala innehållet som ska vara lokalt på riktigt. Hela tiden ska webbplatsen uppföra sig konsekvent.

The Best Global Web Sites (and Why)

Inga konstigheter där kanske? Svårigheten i praktiken, baserat på mina erfarenheter av globala sajter, handlar om det unika lokala innehållet.

Det finns ofta en genomarbetad och väl förankrad plan för hur globalt innehåll ska lokaliseras. Översättare är kontrakterade, noggranna urval ur produktkataloger… du känner förmodligen igen dig om du arbetat med detta. Men här sker uppenbarligen en utveckling.

Locally generated content is also becoming more important, such as press releases, blogs, and user forums.

Denna dimension är långt ifrån lika genomtänkt som det lokaliserade globala innehållet. Samtidigt är påståendet i citatet logiskt. Det är en parallell till den utveckling vi ser på webben generellt. Och det finns ingen anledning att tro att globala företag skulle stå fria från den.

Om du inte redan gjort det är det alltså dags att sluta betrakta landssajterna som översatta speglingar av den globala informationen. De ska vara det och mer.

Så skapar du engagemang

Rubriken lovar lite mycket, jag erkänner det direkt. Men det tycks som om ett forskningsprojekt i Berlin vill förklara just hur företag kan arbeta med skapad word-of-mouth. ”Empowered involvement” är tanken det kretsar kring.

Det var definitionen av detta ”empowered involvment” som väckte mitt intresse. Den är bra. Säger mycket om både löftet och utmaningen med en marknadsföring byggd på respekt, utbyte och dialog — inte minst på webben.

”When companies allow consumers to experience meaning, self-determination, impact and a sense of personal competence through certain aspects of a marketing process, they can increase these consumers’ situational involvement.”

Sociala medier: Fler modererar än skapar

En viktig insikt. Om du släpper in läsarna på din webbplats kommer de inte att ösa ur sig innehåll. De som bidrar gör det i första hand genom att ändra och förbättra, snarare än att skapa.

A Moderated Approach to User-Generated Content

With wikis and blogs becoming increasingly more acceptable among mainstream users, the focus seems to be shifting from content generation to content moderation – as in how much content are users adding or taking away compared to the amount of content being edited and spell-checked by users.

Adding it all up, user-generated content isn’t the menacing monster that legal feared it to be, after all. In fact, with more people moderating than generating, it seems that user-generated content is apt to be more self-censoring than most editorials.

Förmodligen är detta både logiskt och uppenbart. Men ändå värt att notera. Revolutionen sker inte över en natt, och huruvida det är bra eller dåligt kan bara du bedöma. Det borde dock ta bort en del av den oro och osäkerhet många känner inför vad läsarna skulle kunna hitta på.