Intranät fångar bovar

Produktivitet kommer i många former. Polisen i West Yorkshire har förbättrat sin genom att lägga ut bilder på oidentifierade misstänkta på sitt intranät.

Called ‘Caught on Camera’, the internal web page provides a central place for all photographs of unidentified people wanted for questioning in relation to particular crimes. Officers across the Force are encouraged to undertake regular checks of the site, feeding any information they have back to a supervisor.
Since the site was set up almost 12 months ago, close to 350 people have been identified, with many leading to prosecutions.

Via Intranet Blog.

Fortfarande dålig offentlig webb i Sverige

Även om det går sakta framåt visar Vervas senaste kvartalsmätning att det är illa ställt med kvaliteten på offentliga svenska webbplatser.

Kvalitet i detta sammanhang handlar om hur webbplatserna är kodade. En kommunikatör med begränsat synfält kan därmed kanske undvika att bry sig. Men kom ihåg att flera av de aspekter som Verva mäter har direkt betydelse för exempelvis hur väl webbplatser lyckas ranka i sökmotorerna. Och det handlar om kommunikation.

Mätningens slutsatser (bygger på ca 1 000 offentliga webbplatser):

 • 2 av 3 formaterar inte rubrikerna på rätt sätt.
 • 4 av 5 använder inte kod som följer standard.
 • Varannan använder layout baserad på tabeller och, hemska tanke, var femte är kvar i ramåldern.

Så mäter du värdet av din företagsblogg

Till skillnad från bloggande i allmänhet måste en företagsblogg leverera värde. Men det handlar ju väldigt sällan om direkt försäljning. Så vad ska man då mäta?

Jag har nyligen varit inne på samma frågeställning kring webbinnehåll i allmänhet i Fem sätt att mäta en webbredaktör, och visst finns det mått. Webbredaktören kan visa värdet av sitt arbete — och enligt Forrester Research gäller det samma för en bloggare (via Micro Persuasion):

Following a three-step process, marketers can create a concrete picture of the key benefits, costs, and risks that blogging presents and understand how they are likely to impact business goals. This, in turn, enables marketers to answer the key questions, such as whether to blog or not to blog, or to make smart choices about an existing blog.

Mätmetoder med matematisk precision ska du inte vänta dig. Sådan är ju verkligheten för alla oss som rör oss i olika kommunikationsdiscipliner. Men det finns något logiskt i exempelvis tanken att jämföra de insikter en företagsblogg kan ge med vad en fokusgrupp kan lära oss. Därmed finns det också ett värde att jämföra med, det vill säga kostnaden för fokusgruppen.

Kolla vidare. Micro Persuasion ger en tydligare översikt än Forrester själva.

70 miljarder för ett intranät — och det funkar inte

Om du tycker att du har problem med intranätet ska du veta att det finns de som står inför större utmaningar. Världens största och dyraste(?) intranät förmår helt enkelt inte att göra sitt jobb.

Den amerikanska marinkårens intranät har mer än 500.000 användare och har kostat 10 miljarder dollar. Många av dessa användare är faktiskt ganska nöjda, enligt Intranet Blog. Men cheferna, de militära befälhavarna, sågar satsningen.

Users can find information and do most of the things that they want, but the intranet is failing to live up to its purpose. If an intranet fails to achieve business objectives and deliver on the priorities of management, then the intranet fails.

marines.jpg

I detta exempel — som visserligen är extremt ur flera olika dimensioner — finns en generell lärdom. Nöjda användare, goda testresultat, kanske till och med priser och utmärkelser säger egentligen ganska lite om intranätets värde. Det måste ju göra sitt jobb.

 • Har intranätet sparat pengar för organisationen?
 • Gör medarbetarna vanligt förekommande arbetsuppgifter snabbare?
 • Har företaget kunnat minska på manuell administration när medarbetarna gör jobbet själva?
 • Är marknadsbevakningen bättre?
 • Kommer produkter snabbare ut på marknaden?
 • Minskar antalet fel i produktionen?

Det är denna typ av frågor en intranätsansvarig måste besvara. Sen är det ju bra om intranätet är snyggt, uppskattat och får en medalj också.

Skapat engagemang [Mät en webbredaktör]

Bryr sig någon om vad ni skriver? Svaret på den frågan kan bli ett av de viktigaste måtten för dig som webbredaktör. Att du skapar engagemang, entusiasm och därmed genomslag visar tydligt hur väl webbplatsen gör sitt jobb.

Denna artikel ingår i serien Fem sätt att mäta en webbredaktör

Engagemang är på ett sätt motsatsen till det gamla sättet att mäta. Sidvisningar säger ju att någon råkat passera förbi sidan. Inget annat. De kan ha läst ingressen, skrattat högt åt den korkade texten och sen glömt bort er.

Engagemang är annorlunda. Det kräver en aktiv handling. Sen kan det vara mer eller mindre positivt inställt till er, förstås. Men det är äkta.

Länken det tydligaste tecknet

Webben bygger på länkar. De är webbens grundläggande byggsten. Att någon länkar till er betyder att de tar ställning och, oftast, rekommenderar er. Antalet länkar är också en av de viktigaste faktorerna när Google räknar ut hur viktig din sida är jämfört med andras.

Ur det perspektivet är följande mått intressanta att följa upp och rapportera.

 • Antalet länkar till er webbplats totalt, och hur det förhoppningsvis ökar.
 • Antalet länkar till särskilt viktiga sidor.
 • Antalet länkar, eller nya länkar, från särskilt auktoritativa källor.

Använd verktyg som Google, Live search eller Technorati för hålla fingret på pulsen. Du kan naturligtvis också behöva kombinera den kvantitativa länkräkningen med en kvalitativ innehållsanalys av vad som sägs om er.

Engagemang på din webbplats

Länkar är ett bra mått eftersom det är enkelt. Glöm bara inte bort att mäta de mer subtila formerna av engagemang. Har du forum, anslagstavla, kommentarer eller andra sätt för besökarna att uttrycka sig är det relevant att mäta utvecklingen av aktiviteten.

Du bör också ha ”genererad feed-back” med i din regelbundna uppföljning. Att människor hör av sig via kontaktformulär eller e-post är positivt. Även om de skulle ha negativa saker att säga. Någonstans finns ju då trots allt ett …just det… engagemang som ska värdesättas. Negativ respons innebär en chans att hantera missnöjet.

En sista punkt att följa upp är citat. På webben är det ju ofta synonymt med en länk men det finns andra situationer där webbplatsen — ditt arbete — kan bli citerat. Låt exempelvis inte pressekreteraren sitta och trycka på pressklippen. Kolla om webbplatsens information citeras och visa i så fall betydelsen av webbplatsen för ert PR-arbete.

Skicka webbenkäten en måndag

För den som likt mig själv använder webbenkäter som verktyg kan detta vara viktigt (för andra är det antagligen våldsamt ointressant):

Online survey professionals need to choose the right day and time to send invitations to potential respondents, according to a study by Lightspeed Research. Invites sent on a Monday afternoon got the best response rates (up to 39%) while for Friday afternoon mailings the rate fell to 28%.

Det enskilda ordets resultat [Mät en webbredaktör]

Ett enda ord kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. En rubrik kan vara flera gånger bättre än en annan med samma innehåll men annorlunda formulering. Innan du som webbredaktör kan visa att just du vet vad som fungerar kommer chefer och kollegor att fortsätta tänka ”alla kan ju skriva”.

Denna artikel ingår i serien Fem sätt att mäta en webbredaktör

Hur stor tycker du att skillnaden är mellan dessa båda rubriker?

 • Dental Plans for $8.33 a month. Acceptance Guaranteed.
 • Dental Care Coverage. Best Price Guaranteed.

Ingen jätteskillnad eller hur? Ändå ökade den första rubriken den eftersträvade handlingen med 73 % medan den andra minskade den samma med 68 % (jämfört med en kontrollrubrik).

Microsoft mäter kontinuerligt effekten av sitt webbinnehåll. En av de följande två rubrikerna fick 300 % fler klick än den andra. Gissa vilken!

 • 10 smart tips for PowerPoint
 • 10 key tips for PowerPoint

Det finns fler exempel men slutsatsen är enkel. Hur du formulerar dig är inte bara en fråga om tycke och smak. Det har direkt och avgörande betydelse för webbplatsens eller intranätets framgång.

Visa resultatet av dina formuleringar

Självklart har denna diskussion nära anknytning till mätning av slutförda uppgifter men den förtjänar en egen punkt i din månadsrapport. Du behöver bara grundläggande statistikverktyg för att visa effekten av ditt arbete (men kan ha nytta av mer avancerade alternativ). Några exempel:

 • Din genomgång av HRs förstasida på intranätet ledde till 125 % fler klick på den länk som HR anser är viktigast att flest medarbetare följer.
 • Din omformulering av produktrubriker skapade 40 % fler besökare på produktsidorna vilket ledde till 20 % fler förfrågningar.
 • Efter noggranna tester och förändringar av förstasidans fem mest affärskritiska innehållsdelar sänktes andelen besökare som lämnade er webbplats direkt efter förstasidan från 52 % till 43 %.

Du förstår principen även om detaljerna måste arbetas fram beroende på vad som är viktigt för din organisation.

Effekten av att som webbredaktör kunna visa dessa resultat är uppenbar: Aldrig mer kan någon hävda att din uppgift är att ”lägga ut information”. Du har en yrkeskompetens som går långt bortom själva publiceringen.

Uppgiften löst [Mät en webbredaktör]

På webben vill vi lösa en uppgift. Betala en räkning, hitta en nyhet, jämföra alternativ för en resa eller ladda ner en blankett. Ju fortare du som webbredaktör hjälper mig att lösa min uppgift, desto effektivare blir jag. På en webbplats betyder det nöjdare kunder och fler affärer. På intranätet mer produktiva medarbetare. Och det bästa av allt – du kan mäta hur väl du lyckas.

Denna artikel ingår i serien Fem sätt att mäta en webbredaktör

Det finns, det ska sägas direkt, webbplatser som inte stämmer in på beskrivningen ovan. YouTube löser vi inga uppgifter med. Den måste jämföras med konsumtionsmönster vi känner från bio, skönlitteratur eller sms-historier.

Men det stora flertalet webbplatser är inriktade på uppgifter. Vi slösurfar inte med ett glas vin i handen på Platsbanken. Vi går in där för att hitta intressanta jobb.

Steg 1 för att skapa mätbarhet är att definiera dessa uppgifter. Vilka ageranden på din webbplats skulle få ledningen att lyssna intresserat?

Mät tiden på intranätet

intranät handlar de ekonomiskt intressanta måtten nästan alltid om tid, även om innovation, motivation och en del andra effekter också kan vara mätbara. Så vad är det dina kollegor gör som du kan hjälpa dem att göra snabbare? Några vanliga exempel är dessa.

 • Hitta en kollegas telefonnummer.
 • Hitta en kollega med specifik kompetens.
 • Rapportera utlägg.
 • Boka mötesrum och andra resurser.
 • Söka innehåll.

Principen är sedan enkel. Låt säga att det i dag tar i genomsnitt 4 minuter att boka ett mötesrum eller en projektor. Det är orimligt länge och med hjälp av din kompetens – informationsarkitektur, interaktionsdesign, användbarhet, skriva för webben – kan du sänka det till 2 minuter.

Görs det 300 bokningar i veckan innebär det 600 minuter X 50 arbetsveckor x 300 kronor i arbetskostnad per timme = 150.000 kronor. Så mycket är den tid du sparat värd.

Visst, säger du kanske, så kan man ju räkna. Men det är ju inte riktiga pengar. De syns inte i resultaträkningen. Det är sant. Fast tänk tanken en gång till. Vad tror du att VD lystrar mest intensivt till – att du säger ”80% av medarbetarna använder intranätet dagligen” eller ”våra insatser under året har frigjort tid motsvarande 150.000 kronor”?

Mät framgång på webben

För kunder eller medborgare är det kanske inte framförallt tid du vill spara. Där står du starkare om du kan visa på effekter för den egna organisation (sen kommer effektivare uppgiftslösning ofta att vara ett medel).

Vad som är intressant att mäta beror på vad ni vill uppnå med er webbplats. Det kan vara viktigt att få prenumeranter till ert nyhetsbrev. Att styra besökare att ta kontakt är ett annat vanligt mål. Kanske är det under en viss månad väsentligt att människor läser om de nya reglerna för äldreomsorg.

Allt detta kan direkt kopplas samman med dig som webbredaktör. Tänk så mycket enklare det blir att diskutera nästa års budget om du i stället för att komma dragandes med antal sidvisningar kunde rapportera detta:

 • ”Vi har under året ökat andelen nya besökare som prenumererar på nyhetsbrevet från 2,5% till 4,7%”. Marknadsdirektören kommer att förstå betydelsen av din insats.
 • ”I januari tog 5% av besökarna kontakt med oss via e-post. Vi strukturerade om förstasidan och publicerade kontaktformulär på samtliga produktsidor, och i februari fick vi 35% fler förfrågningar via webben”. Försäljningschefen tvekar inte över betydelsen.

Poängen är alltså att visa resultatet av dina insatser. Ni har inte bara fått 700 förfrågningar. Ni har fått 200 fler än förväntat tack vare dig.

”Just do it”

Som du ser är denna aspekt av mätbarhet inte särskilt konstig. Den kräver knappt ens tekniskt stöd bortsett från basal statistik. Så det handlar om att göra det. Även om du inte behöver större budget ger denna typ av mått viktig kunskap. Du lär dig vad som fungerar och inte.

Det finns förstås sätt att använda teknisk hjälp också. Google Analytics ger dig exempelvis möjligheten att definiera ”goals” som mäter just slutförda uppgifter. Har du ett avancerat statistikprogram har det antagligen liknande kapacitet.

Men gör det inte svårare än det är. Det är som att börja jogga. Du kan knyta på dig de gamla gympadojjorna och ta ett varv runt kvarteret men du kan också skjuta upp det hur länge som helst i väntan på den där nya klockan som ska mäta pulsen.

Fem sätt att mäta en webbredaktör

En webbredaktör är mer än en stödfunktion. Webbredaktören kan skapa affärer. På intranätet skapar en bra redaktör effektivitet och produktivitet. Webb och intranät är för viktiga för att ha redaktörer som är nöjda med att ”lägga ut” information och nyheter. Det är upp till bevis.

Alla webbredaktörer skriver nog under på att de är viktiga för organisationen. Då måste vi också våga visa vad vi tillför. En webbredaktör är potentiellt lika viktig som säljaren för vad det står på sista raden i bokslutet.

Men säljaren kan visa resultatet av sitt arbete genom försäljningen. Handläggaren via genomsnittlig ärendetid. Produktutvecklaren redovisar time to market. Kundtjänsten ”nöjd kund”-index. Kvalitetsgruppen minskad miljöpåverkan.

Samtidigt säger webbredaktören ”Jag har uppdaterat 150 sidor, lagt ut 34 nya under månaden, ökat antalet sidvisningar med 5% och antalet besökare med 7%”. Kul, säger chefen. Och förstår inte för en sekund vad det har med företagets framgång att göra.

Det har det inte heller.

Sidvisningar säger inget

Om vi funderar på de klassiska måtten är framförallt sidvisningar helt irrelevant. För det första finns det inget självändamål med att få besökare att se sidor. Undantar vi annonsfinansierade sajter är det snarare tvärtom. Min respekt för webbplatsen eller intranätet ökar ju snabbare jag får hjälp att lösa min uppgift och i den situationen är, generellt, färre visade sidor bättre än fler.

Sidvisningar kommer dessutom att bli ett ännu sämre mått i takt med den tekniska utvecklingen. RSS och widgets betyder läsare som aldrig ser en sida. Ajax betyder läsare som interagerar med en webbplats utan att ladda nya sidor.

Det är också fullt möjligt att ifrågasätta måttet ”unika besökare”. Jag har hellre 10 besökare som gör rätt saker än 100 som inte gör det.

Vill du ha kontakt med kommuninvånarna på din webbplats? Då kvittar det väl hur många som tittar på sidan? Det viktiga är ju vilka kontakter du faktiskt skapar.

Glöm hur det varit – våga mäta resultatet av ditt arbete

Situationen beror inte på lathet. Snarare på tradition. Många redaktörer kommer från en publicistisk bakgrund eller utbildning. Där är annan mätning än antal läsare/lyssnare/tittare ovanlig. Det har också funnits tekniska begränsningar med att mäta webb.

Men det går att hitta mått. Be att få bli utvärderad på det värde ditt innehåll skapar detta år.

Du öppnar för att misslyckas vilket ”lägga ut information”-redaktören inte kan. Alla kan lägga ut sidor och antalet besökare ökar för de flesta i takt med att internetanvändningen ökar. Men genom att våga visa vad du skapar kan du växa till en central och viktig resurs för företaget eller organisationen.

Försäljning är enkelt (att mäta, i varje fall)

Jag kommer i en serie korta artiklar gå igenom olika mått du kan använda. Det mest uppenbara bortser jag från, nämligen försäljning. De webbplatser som faktiskt säljer produkter eller tjänster har redan det bästa och för ledningen mest talande måttet av dem alla.

Nej, just nu är jag framförallt intresserad av alla de webbplatser – och intranät – där redaktören behöver visa sitt värde utan att ha en rapport om månadsförsäljningen.

De fem måtten

Dags att släppa handbromsen

Trettondagsafton och ledighetens sista skälvande stund. Hoppas att jul och nyår varit bra. I denna lilla hörna av webben har det varit tyst sedan före julafton men nu tänkte jag varva upp. Inga stora åthävor, dock. Bara en lista med intressanta grejer.

I nästa vecka börjar jag publicera en mini-serie med artiklar kring ”Fem sätt att mäta en webbredaktör”. Eller så kör jag alla på en gång. Får se.

Svenska företag använder YouTube i marknadsföringen
Järnringen Förlag och Svenska Fans använder båda YouTube i sin marknadsföring.

Därför taggar vi
”Gene Smith has written an article that describes tagging systems, classifying them in different ways and exploring why users tag”. (Column Two)

Värdet av öppen produktutveckling
”In addition to broadening and deepening its own proprietary networks, P&G searches for innovations in Web-enabled marketplaces such as InnoCentive, NineSigma, and yet2.com. These combined efforts led to hundreds of new products on the market, some of which turned out to be hits.” Globe and Mail.

Fritt fram att använda artikeln i dagstidningen
En amerikansk kedja av dagstidningar har nyligen klistrat på den lilla silverfärgade Creative Commons-loggan på webbsidorna. Licensen innebär att artiklarna får spridas obegränsat för icke-kommersiellt bruk. Detta berättar Bibliotek 2.0 via Beta Alfa.

Nu kommer andra vågen på riktigt
Webb 2.0 är på väg att ta plats i företagens värld på allvar… År 2007 är det dags för företagen att fundera över hur de kan använda samma teknik och metoder för att skapa nytt värde åt sina kunder och medarbetare, hitta nya vägar till marknaden eller bara göra simpel pr. Ekonominyheterna via Beta Alfa. Se också nästa grej.

Chefens 10 största farhågor inför Webb 2.0
Nummer 1 på Intranet Blogs lista är ”How can I be certain that the information that is gathered and shared behind the firewall stays behind the firewall?”

De hetaste API:erna
Oavsett om du förstår vad ett API – eller öppet gränssnitt – är kan du säkert komma på många smarta användningar. Kolla de mest använda.

Var med och skapa lexikon
Tyda.se is a collaborative lexicon offering translations from Swedish to English and the other way around. The site is a citizen media effort, urging its visitors to contribute to the lexicon and to report any errors.” Läs mer hos Lotta.

Media bör samarbeta med läsarna
Konsultfirman Deloitte har tagit fram en rapport som visar att de gamla medierna har mycket att vinna på att anamma användargenererat innehåll. Materialet bör ses som en tillgång snarare än ett hot, summerar rapporten enligt Beta Alfa.

Nu ska Google få stryk
Jag tror det när jag ser det.