Umeå universitets blogganvändning utmärker sig internationellt

The Edublog Awards är ”…an annual event that recognises and promotes excellence in the field of edublogging.” På årets shortlist finns HUMlab blog från Umeå universitet med i två kategorier: Bäst design respektive bästa gruppblogg.

Jag är visserligen skeptisk till denna slags tävlingar eftersom de aldrig tycks ta med om föremålet för tävlingen, i detta fall bloggarna, lyckats. Har de haft ett mål och är det uppnått? Men, som arrangören säger, det blir en ”…very good overview of the quality, diversity and scope of how blogs are being used to support and extend teaching, learning, and research, and to create and reinforce educational communities.” Och det är ju ett gott syfte.

IBM vill hjälpa företag att följa bloggar

Mer än 50 procent av informationen på nätet produceras idag av enskilda, hävdar IBM. Det handlar om communities, forum, bloggar, podcasting och så vidare. Av det jag sett hittills har de traditionella tjänsterna för omvärldsbevakning inte klarat att anpassa sig. Visst läser de lite bloggar, men den som tror att man kan följa några hundra bloggar och därmed ha fingret på pulsen har inte förstått vad det handlar om.

Nu kommer IBM med program som ska göra jobbet. Jag kan inte bedöma hur bra deras lösning är. Men inriktningen är rätt. Man kan bara ha koll på omvärlden om man tar hänsyn till alla dessa nya källor, och dessutom källor som dyker upp lika snabbt som de kan försvinna.

”Corporate leaders who ignore what bloggers are saying about them and their businesses could have serious consequences.”

Att mäta buzz – snacket som säljer

Brand Autopsy publicerar en artikel ur Adweek som är läsvärd: ”Measuring Buzz”.

”Indeed, the rise of word-of-mouth and buzz marketing couldn’t come at a better time – or a worse one. On one hand, it offers marketers the chance to bypass increasingly spotty communication channels and avoid the middleman known as paid media in favor of one of the oldest and most effective forms of communication. On the other hand, it is enormously difficult to quantify return on investment from this most ephemeral of media.”

Mikromedier effektivare än tv- och radioannonser

Det är 50 procent större sannolikhet att konsumenter påverkas av mikromedier (diskussionsforum, bloggar etc.) än av annonser i tv och radio.

Tyvärr, för annonsörerna, sprids inte heller budskapen genom de personer som ger råd och delar med sig av erfarenheter på nätet. Chansen är åtminstone liten – det är de som aktivt undviker annonser som i störst utsträckning producerar innehåll i mikromedier. Allt detta framgår av en undersökning från Intelliseek.

Resultaten är logiska även om en etablerad medievärld antagligen håller tummarna för att de är felaktiga. Vi tror naturligtvis mer på någon som utan ekonomiskt intresse berättar om en produkt eller tjänst – det är den traditionella kärnan och styrkan i ”Word of Mouth” (WOM) oavsett medium. Det nya är lättillgängligheten via webben. Vad vi ser är massdistribuerad WOM med bibehållen personlig prägel. Och det är verkligt kraftfullt.

Effektmätning med fokus på engagemang, inte spridning

En viktig utveckling kan vara på väg. Washington Post har inlett ett samarbete med Technorati där artiklarna på webben åtföljs av en möjlighet att klicka vidare till bloggar som diskuterar artiklarna (se exempel hos Hans Kullin). En kul grej vid en första anblick, men som BuzzMetrics konstaterar kan det vara ett tidigt exempel på hur fokus riktas mot engagemang snarare än spridning.

Spridning är ju det härskande sättet att utse medievinnare. ”Expressen ökar mest”, du vet. Problemet är förstås att antal läsare är ganska trubbigt. Det gäller också webbplatser. Vi vill ju inte ha många besökare. Vi vill ha besökare som gör rätt saker, oavsett om det innebär att de köper något, kontaktar oss eller klickar på annonser.

Vi vill ha engagerade besökare.

I Sverige har jag inte sett något initiativ än men flera tunga amerikanska organisationer har tänkt tanken. Bland annat American Association of Advertising Agencies kommer att utveckla mätmetoder för konsumentengagemang som ett komplement till det vanliga sättet att mäta effekt.

På sikt kan detta styra om intäktsflödena rejält. Den som engagerar mest vinner.

Avgör fajten med Google

Välkommen till avdelningen ”Meningslösa men kul grejer”.

Kolla in Google Fight där ett slagsmål mellan streckgubbar föregår redovisningen av vilket av två valda sökord som är störst på Google. Meningslöst, som sagt, men ytterst tillfredsställande att notera sitt eget namn som vinnare i Google-kampen jämfört med exempelvis tidigare arbetsgivare…

Andra fajter: Expressen nitar Aftonbladet. Carl Bildt golvar Fredrik Reinfeldt. Lars Ohly får äntligen vinna över Janne Josefsson.