Masterclass för bättre webb och intranät

MasterclassTillsammans med Gerry McGovern arrangerar jag i mars en Masterclass i Malmö och Stockholm. Kursens namn är ”Customer-Centric, not Organisation-Centric”. Den bygger på våra gemensamma erfarenheter och handlar ytterst om hur du får ut mest värde av din webbplats eller ditt intranät.

Kursen riktar sig till alla typer av organisationer. Du har nytta av den oavsett om du jobbar inom ett företag, en organisation eller förvaltning eller t.ex. ett universitet.

Kursbeskrivning
Program
Anmälan

För de som inte känner till Gerry kan jag berätta att han är en av de mest efterfrågade och uppskattade föreläsarna om webbinnehåll i världen. Han har nyligen publicerat sin tredje bok i ämnet, Killer Web Content.

Vi jobbar tillsammans med några av Skandinaviens största intranät och webbplatser.

Titta gärna in för mer information. Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor.

Enklare intranät en trend

Hos relaterat, som är ett gäng på VW-data, pekar de ut enkelhet som den stora trenden för intranät. Mina erfarenheter av ett antal verkligt stora intranät de senaste månaderna får mig att hålla med. Men relaterat menar att ”enkelhet” innebär saker som att öka företagets kunskapsbas eller tydliggöra ledningen.

Det håller jag inte med om.

Detta skulle tvärtom kunna vara exempel som strävar bort från enkelhet. Kultur är aldrig enkelt. Ett intranät kan inte öka kunskapsbasen om inte medarbetarna premieras för att dela kunskap. Ett intranät kan bara stödja en tydlig ledning, aldrig tydliggöra den.

Ändå har de alltså fått etiketten på trenden rätt. Men det jag ser handlar om en allt större förståelse för intranätet som en plats för självservice. Ingen nytt eller förvånande, alltså, men en insikt om att i självservicemiljöerna ska vi underlätta för människor att utföra uppgifter med hög volym och låg komplexitet.

Fylla i en enkel blankett? Absolut. Göra det 30 procent snabbare än i dag? Yes. Totalt fokus på effektivitet är ett av självservicens främsta kännetecken.

Enkelhet innebär att hjälpa människor slutföra sina uppgifter. Uppgifter som att hitta en kollega, rapportera sin tid, fylla i reseräkningen, hitta produktdokumentation, förstå processrutiner, anmäla sig till en kurs, få insikt om konkurrenternas aktiviteter… Jag kan räkna upp oändligt många fler exempel, och de skiftar från organisation till organisation.

Givetvis kan också andra, mindre konkreta syften finnas. Men ju högre grad av komplexitet de innebär – som att få hela företaget att gå åt samma håll – desto mer utmanar de enkelheten. Det är denna balansgång intranätansvariga har att gå.

(För övrigt håller jag med relaterat om att intranät byggda på tunga affärssystem för ”vi ju redan har det samarbetet” är kontraproduktiva. Kanske inte teorin men i alla praktiska fall jag sett.)

Tillgänglig webb för mer än blinda

Diskussioner om tillgänglighet på webben kretsar nästan alltid kring människor som har dålig syn, men det finns långt fler funktionshinder som påverkar hur du når ut på webben. Backend Media har läst en uppsats av Viktor Sarge som vidgar perspektivet.

Hörselnedsättning, motoriska funktionshinder och uppmärksamhetsproblem är exempel på ytterligare funktionshinder som kan vara värt att fundera på.

Att hitta på intranätet

Med tanke på hur mycket information det finns på de flesta intranät är det inte svårt att peka ut det vanligaste problemet: Hur ska folk hitta?

Informationsarkitekturen erbjuder ett svar, det vill säga hur informationen är grupperad och hur man navigerar på intranätet. Men Cathy McKnight från Prescient Digital Media argumenterar för att IA inte är det enda svaret. En väl fungerande taxonomi – struktur för metadata – är lika nödvändigt.

Användbar bok förtjänar plats i bokhyllan

Rubriken här är allt annat än en metafor. Tommy Sundströms Användbarhetsboken ska inte ligga på nattduksbordet för en stunds läsning. På bussen på väg till jobb är den nog en rätt dålig start på dagen.

Men i bokhyllan bland de andra uppslagsverken är den en gjuten resurs för alla som jobbar med webb. I detalj efter detalj går Tommy igenom allt det som skapar – eller misslyckas att skapa – en webbplats som är bra för användarna.

Min vanliga invändning mot tips och råd kring användbarhet och det närliggande tillgänglighet är att de lätt tar sig en fundamentalistisk ton: ”Gör så här annars är du en dålig människa”. Tommy undviker det snyggt genom att vara öppen med när det inte finns forskning till stöd för hans råd. I stället får vi då hans personliga rekommendationer vilket kraftigt höjer trovärdigheten i de råd som påstås vara allmängiltiga.

Jag kommer inte att skriva en enda webbspecifikation till utan att kolla igenom Användbarhetsboken. Därmed inte sagt att allt är viktigt i den. Det måste jag, och du, till sist avgöra själv. Men att ha en referens som täcker i stort sett allt som kan vara viktigt är värdefullt.

Användbarhet: Testa mindre, bygg rätt från början i stället

Med en begränsad budget för webb- och intranätprojekt är det ofta osmart att lägga pengarna på användbarhetstester. Det är bättre att utbilda de designers och utvecklare som bygger systemen – eller, för den delen, betala mer för tjänsterna och få folk som vet vad de gör från början.

Det är inte jag som säger detta, även om jag håller med, utan en av världens främsta användbarhetsexperter. John S. Rhodes åsikt är måhända oväntad med tanke på hans bakgrund och profil. Just därför har resonemanget viss tyngd.

Det vore skönt om vi kunde få detta synsätt i fler webbprojekt. Användbarhetstester är bra i vissa fall. I enstaka fall är de oumbärliga. Men i många fall är de bara en organisationspolitisk försäkring – har beställaren väl genomfört en test som gett ok på det nya intranätet har de gjort vad de ska. Då går de fria från kritik, eller kan skjuta den ifrån sig, om det visar sig att det finns brister i systemet.