10 enkla råd för medierelationer i kriser

Peter West, en erfaren kriskommunikatör, delar med sig av sina 10 bästa tips för bra relationer med media när kriser kommer. Det är till största delen väl kända råd, inte varje fall i teorin. Men med tanke på hur många organisationer som efter en kris vittnar om att ”vi var inte tillräckligt förberedda” finns det all anledning att läsa dem igen. Kanske, kanske kan det underlätta för att omsätta teorin i praktik när det händer något.

Den svenska Krisberedskapsmyndigheten är ju också en källa att ösa ur för den som vill veta mer, och det finns exempelvis kurser i kriskommunikation för offentliga informatörer. Det hade dock varit bra – och viktigt, tror jag – om myndigheten ibland sänkt nivån. Det är väldigt få kriser som skakar samhället i dess grundvalar. Även om det är den typen av situationer KBM framförallt ska fokusera på, kunde de gjort både offentlig förvaltning och det svenska näringslivet en tjänst genom att bjuda på sin kunskap i lättare tillgänglig form. Enkla checklistor, förslag på krisplaner, exempel på kriswebbplatser – tänk om vi kunde hitta sådant hos dem.

%d bloggare gillar detta: