Skicka webbenkäten en måndag

För den som likt mig själv använder webbenkäter som verktyg kan detta vara viktigt (för andra är det antagligen våldsamt ointressant):

Online survey professionals need to choose the right day and time to send invitations to potential respondents, according to a study by Lightspeed Research. Invites sent on a Monday afternoon got the best response rates (up to 39%) while for Friday afternoon mailings the rate fell to 28%.

Behov av samarbete driver fram wikis

Samarbete är en kritisk framgångsfaktor. I varje fall anser 80 procent av tillfrågade toppchefer det, enligt en artikel i internetnews.

Detta är också en förklaring till att hälften – hälften! – av USAs företag spås använda wikis redan 2009.

Rather than being driven by senior management, however, adoption is coming mainly from project managers and department-level executives.

”In almost every big corporation, some group is already using a wiki,” said Andrew McAfee, associate professor of technology and operations management at the Harvard Business School.

57 miljoner bloggar, och fler därtill

Bloggsökmotorn Technorati presenterat regelbundet statistik över hur bloggandet utvecklas. Deras senaste siffror visar att det nu ”finns” 57 miljoner bloggar och att även om ökningstakten minskat något fördubblas antalet på cirka 8 månader.

Jag skriver ”finns” eftersom siffrorna av naturliga skäl missar många bloggar. Det mest uppenbara exemplet är interna bloggar – och de är den absolut vanligaste typen av företagsbloggar.

Nästan alla unga online

Webbstatistik är kanske inte det roligaste att läsa men för en professionell webb krävs mycket grundkunskap. Tidigare i dag handlade det om antalet webbplatser. Nu kan vi notera att i åldrarna 12 till 16 år använder 95 procent internet. I den något yngre gruppen är internetanvändandet 28 procent, i princip en fördubbling på ett år.

Helt oproblematisk är givetvis inte utvecklingen. Men den är i huvudsak positiv och avigsidorna är det vi vuxna, i skolan och hemma, som måste lära barnen att hantera.

Bruset ökar – nu 100 miljoner sajter

En av de förutsättningar som jag poängterar när jag skriver och utbildar om skriva för webben är bruset. Hur vi publicerar i en miljö där konkurrensen är stenhård om människors uppmärksamhet.

Siffror från Netcraft understryker detta faktum: Det finns i dag 100 miljoner webbplatser (domäner med innehåll) varav nästan hälften är aktiva. 100 miljoner… Det är i det sammanhanget du ska göra dig hörd, även om helheten består av hundratusentals nischer av varierande storlek och komplexitet.

Nätet räddar liv

Hittade en kort referens som, om den stämmer, är ett häpnadsväckade starkt argument för bra intranät och webbplatser inom sjukvården:

100 Most Wired hospitals and health systems have, on average, risk-adjusted mortality rates that are 7.2 percent lower than other hospitals.

Mätning av webb och intranät är en av de saker jag jobbar allt mer med, inte minst i mitt samarbete med Gerry McGovern. Om det finns stöd för ett påstående som det ovan skulle det säkert ha mycket att lära också andra branscher.

Samtidigt måste man förstås fråga sig vad som är hönan resp. ägget? Ett sjukhus med väldefinierade processer, ett starkt kvalitetstänkande och en kompetens över genomsnittet är kanske mer benägna att satsa på ett utvecklat kommunikations- och ledningsstöd. Därför skaffar de sig ett bra intranät. Men det betyder inte att intranätet i sig skapar en situation som kan rädda fler liv, snarare är intranätet ett resultat av denna situation.

Eller finns det ett mer direkt samband?

Snabb mätning av en webbplats sociala status

Socialmeter låter dig snabbt och enkelt ta reda på hur väl länkad en webbplats är. Den kikar på Google och några av de största kollaborativa nättjänsterna, bland annat.

Måttet är rått och osofistikerat. Men samtidigt talande eftersom en länk är den mest grundläggande sociala interaktionen på webben.