Revisionsjättar tar nya grepp för att hitta folk

De hårdare börsreglerna i USA har skapat en brist på unga, blivande revisorer. Därför tvingas revisionsbyråerna hitta nya vägar att nå studenter. Metoden: Bort med glättiga broschyrer. In med de anställdas egna videos från jobbet.

Wall Street Journal

Deloitte & Touche asked employees to make short videos about their experiences at the company. The videos were a way ”of taking the aspects of social networking and experimenting on how you can use the new tools of today to move forward into a workplace of the future,” said Cathy Benko, chief talent officer. About 400 videos were made, and the 14 best will be posted on YouTube and used on campuses.

Sociala medier kräver samarbete mellan reklam och PR

Eftersom marknadskommunikation via sociala medier innebär att kontrollen över budskapet minskar, skulle alla vinna på ett bättre samarbete mellan reklam och PR för sociala medier. PR är ju en sida av branschen som lärt sig leva med att budskapet förändras på väg till mottagarna.

Intressant tanke som jag snappade upp hos Slumpnavigator. Martin har en poäng som borde bli en sista liten urholkande droppe mot den sten som fortfarande står i korridoren mellan marknad och PR.

Leta upp kunderna på nätet

En tanke att reflektera kring, så här på söndagseftermiddagen när jag avslutar en hektisk vecka med förberedelser för en ännu mer hektisk vecka (det blir nog inte mycket skrivet här på några dagar). Neville citerar Business Week som drar en logisk, självklar och i dag nödvändig slutsats.

It’s not enough to build a hub in Second Life or create a profile on MySpace.com. It’s time to shift your focus away from trying out every high-tech platform that comes across your in-box.

Instead, home in on your customers. Almost every demographic group you can think of is engrossed in the Web these days, and users are getting smarter about their tools. It won’t take long to find the consumers who care about what you’re doing—and tune in to what they’re doing.

Utan tvekan har webbens nya möjligheter blivit intressanta för många företag och organisationer den här våren. Lite av ett genombrott för ”webben 2.0”. Men risken finns då alltid att det blir ett verktygsfokus — så på sistone har jag allt oftare försökt få människor att ta ett steg bakåt. Strunta i Second Life. Strunta i bloggar. Strunta i YouTube.

Det handlar om att skapa nya och starkare relationer. Ur ett avsändarperspektiv innebär det att kommunicera

  • personligt
  • informellt
  • öppet.

Varken mer eller mindre. Kan du göra det med brevduvor, fine. Även om det nu för tiden nog är billigare att starta ett community än att sköta ett duvhägn.

SR vill sprida sin radio på din blogg

Ett simpelt men bra exempel på hur traditionella innehållsleverantörer försöker att ta sig ut där besökarna finns i stället för att vänta på att bli besökta. När Sveriges Radio vill förmå oss att ladda ner en radio sträcker de ut till bloggare och gör det enkelt för bloggaren att rekommendera just sin favoritradio.

Det är det äldsta tricket i boken, nämligen att erbjuda en kod som man bara klistrar in på sin egen sida. Jag betvivlar att det blir särskilt framgångsrikt (kan ha fel där, vem vet) eftersom det är för statiskt.

Men utveckla vidare. Ge mig en kodsnutt som skapar en spelare tillsammans med den nedladdningsbara radion så börjar det likna något. Då kan man ha direktsänd radio på sin sida eller blogg.

Oavsett framgång eller misslyckande för just detta illustrerar SR en djupgående insikt. Oavsett hur många besökare du har på din webbplats så har andra webbplatser tillsammans fler besökare. Vill du nå många människor måste du finnas på många ställen.

Jag har skrivit om det tidigare och Daytona gör det när de pratar om widgets, som är just dynamiska varianter på SRs tanke.

Vi går mot en utveckling där webbansvar inte bara handlar om den egna sajten utan om synlighet och kontaktskapande på webben generellt. Fundera på vad detta betyder för din webbplats? Vad har du som är så intressant att andra vill återpublicera det? Varför inte låta dem göra det?

srradio.gif

Visit Sweden satsar på community

Visit Sweden bygger en community som ska bli ”…länken mellan de som kan och älskar Sverige och de som är nyfikna på och vill upptäcka Sverige”.

Maria Ziv, chef för marknadskommunikation på Visit Sweden, fördjupar resonemanget i projektets utvecklingsblogg.

Our target audience places a high emphasis on up to date and trust worthy information. It is also clear that information coming from their peers – people like themselves – is the information they trust.

Seeing that user generated content and social media is the most protruding trend in the on-line community at the moment, it seemed natural to fuse it with the needs of our target audience.

Var försiktig med annonser i RSS-flöden

Ägnade en sen kvällstimme åt att kolla av mina RSS-prenumerationer. Upptäckte då nedanstående försök att skapa annonsintäkter, ett försök vars enda resultat var att jag snabbt klickade förbi alla nyheterna. Utan eftertanke. Läste dem inte ens.

När jag funderade på mitt eget agerande insåg jag att någonstans drog jag omedvetet slutsatsen att det var samma innehåll (vilket strider mot RSS natur och är en både ologisk och felaktig tanke).

annonser.gif

Slutsats? Ingen aning. Förmodligen har vi här två samverkande beteenden som accentueras i RSS-läsaren. För det första vår förmåga att filtrera bort annonser på nätet. För det andra vårt extremt snabba scannande, eller skumläsande, av webbsidor.

Tillsammans skulle dessa kunna indikera att traditionell annonsering — bannern — har en rejäl uppförsbacke som finansiär av RSS-publicerat innehåll. Speciellt som i fallet ovan där publicisten inte ens ger mig hela texten utan både vill ha mig till deras sajt och visa annonser för mig.

Vi har mycket att lära om marknadsföring i kanaler där läsaren kontrollerar sig egen konsumtion.

”Någon som jag” den vi tror mest på

Via Hans hittar jag Edelmans årliga uppföljning av vilka vi litar på här i världen. Regerar på tronen gör — i år liksom i fjol — ”a person like me”.

Edelmans slutsats skriver jag under på.

“The growing trust in ‘people like me’ and average employees means that companies must design their communications as much on the horizontal or the peer-to-peer axis as on the vertical or top-down axis,” said David Brain, CEO of Edelman Europe. “CEOs should continue to talk with elites, such as investors and regulators, but also provide critical information to employees and enthusiastic consumers who spur the peer-to-peer discussion. Third parties with credentials, like academics and physicians, are also critical.”

Ännu svårare att nå ut med nyhetsbrev

Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till följande: Nya Outlook gör det betydligt svårare att nå igenom med nyhetsbrev via e-post i någorlunda aptitlig form. Företaget, Apsis, som undersökt detta säljer lösningar för nyhetsbrev och konstaterar att redan i dag blir 70 procent av nyhetsbreven aldrig öppnade.

Lösningen? Att lägga ännu mer jobb på att skapa nyhetsbreven och anpassa dem till olika klienter?

Eller kan det vara så att det faktiskt är en bra tidpunkt att ändra fokus, att börja förflyttningen till RSS, widgets och andra sätt att nå mottagarna? Jag lutar åt det sistnämnda. Utan att kasta etablerade kanaler i sjön så kanske nya initiativ ska tas med metoder som har bättre potential än något som missar 7 av 10 — och snart blir sämre.

Olagligt för företag med falsk flagg på nätet

I Storbritannien kommer det att bli olagligt för företag att skriva positiva recensioner om sig själv, skapa bloggar eller hela sajter där företaget utger sig för att vara en konsument.

Den brittiska lagen bygger på ett EU-direktiv vilket väl rimligen innebär att en lag med samma innebörd ska införas i Sverige och andra EU-länder (eller är det redan olagligt här och jag bara hopplöst ouppdaterad?).

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder pekar bland annat ut följande som otillåtet:

Att oriktigt påstå eller skapa intryck av att näringsidkaren inte agerar i syften som hänför sig till dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, yrkeskår eller yrkesområde, eller felaktigt uppträda som konsument.

I Europa finns inga brett kända fall men i USA har PR-byrån Edelman och Wal-Mart en solkig historia bakom sig av just denna karaktär.

Visserligen brukar jurister vrida på sig när det kommer till lagar som är svåra att bevisa brott mot och detta kan i vissa delar vara ett exempel på en sådan lag. Den som sitter hemma med ett bredbandsabonnemang från en allmän leverantör kommer att kunna skriva hur många recensioner som helst om sitt företag, med eller utan lag.

Men nog är det bra att detta slås fast, om det nu blir/är så i Sverige också. Trovärdighet är en nyckelfråga för den användargenererade webben och alltid kan risken att åka fast — och kanske särskilt att därmed hängas ut — få några att avstå från frestelsen.