BMW försökte lura Google – avstängda

Google tycks bli tuffare mot oseriösa knep. Enligt Frankfurter Allgemeine Zeitung via Berlingske har biltillverkarens tyska webbplats kastats ut ur Google efter att de försökt lura Google.
En stående ovation för Google!
Jag har visserligen mina betänkligheter kring Google av andra skäl, men de enda som kan stoppa den oseriösa optimeringsbranschen är Google. Allt för många fattar inte att optimering är något helt annat än manipulering. Optimering är ett löpande arbete som ytterst handlar om ganska grundläggande redaktörsuppgifter, i kombination med en webbansvarig som skapar rätt förutsättningar i publiceringssystemet. Punkt.

Google älskar din företagsblogg

Med alla djupgående – nästan filosofiska – resonemang om företagsbloggar, är det värt att reflektera över en av de mest konkreta fördelarna: att Google tenderar att ranka bloggar högre än andra webbplatser. I den ”sökmotorekonomi” vi ser växa fram är ett företags placering i Google en viktig fråga, vilket inte minst aggressiva och ibland oseriösa optimeringsföretag illustrerar.

Du ska inte starta en företagsblogg bara för att rankas högre i Google. Men det är utan tvekan en aspekt att ta hänsyn till.

Läs mer om Google och bloggar i Jyllands-Posten (via) eller i en artikel där jag förklarar varför Google gynnar bloggar.

Europeisk sökmotor dåligt substitut för idéutveckling

Det rör på sig kring den fransk-tyska sökmotorn Quaero. Neville har en bra genomgång av den senaste utvecklingen. Hela diskussionen kring Quaero är intressant, inte minst ur ett politisk-kulturellt perspektiv. I korta ordalag handlar det om att Frankrike, och efter dem Tyskland, skräms av Googles dominans på nätet. Därför vill de skapa ett alternativ som i teorin ska behandla Europa, europeiska företag och det europeiska kulturarvet bättre.
President Chirac brukar jag väl inte känna något djupare släktskap med, men jag har förståelse för hans olustkänslor inför Google. Tyvärr tror jag att projektet är dömt att misslyckas. Trovärdigheten kommer alltid att ifrågasättas hos en sökmotor som skapats av uttalat politiska skäl. Vi använder sökmotorer för att hitta den bästa tänkbara informationen. Själva misstanken att informationen är tillrättalagd räcker för att många, tror jag, ska välja bort Quaero.

Vad diskussionen om en europeisk sökmotor döljer är de verkligt viktiga frågorna. Varför är Google överhuvudtaget amerikanskt och inte ryskt (en av grundarna är född i Moskva), franskt eller svenskt? Varför kan webben ”uppfinnas” vid European Organization for Nuclear Research, i ett som en ironisk poäng delvis fransktalade land, men sedan utvecklas av amerikanska företag som Amazon, Google, E-bay, Microsoft och Sun?

Frankrike, exempelvis, hoppade ju på internettåget mycket sent. Delvis var det ett resultat av att franska statsägda företag i det längsta höll fast vid Minitel.

Jag gillar inte heller Google. Men låt oss inse att nästa Google skapas just nu. Någonstans sitter en ung kille/tjej och har en idé som bara han/hon fattar. Omgivningen betraktar antagligen personen som rätt skum, men om 20 år har idén grundat ett av världens största företag. Frågan Chirac m.fl. borde ställa sig är inte ”hur slåss vi mot Google” utan ”hur ser vi till att idéer uppstår, utvecklas och kommersialiseras i Europa”.

Håller du tummarna för att sökfunktionen är bra nog?

Vi inser alla att en bra sökfunktion, inte minst på intranätet, är en avgörande del av hur enkelt det upplevs att hitta information. Det finns visserligen en gammal och olöst frågeställning kring om sökningar är ett alternativ när strukturen misslyckats eller om den lilla sökboxen är en primär väg in. Men oavsett vilket är sökfunktionen kanske en av de svåraste att specificera.

Många kravspecifikationer som jag sett stannar vid att slå fast just ”sökfunktionalitet”. Ibland går kraven något djupare och talar om fritext, kategorisökning, avancerade alternativ, olika dokumentformat etc. Någon enstaka gång har jag varit med i upphandlingsprocesser där vi faktiskt pratat om rankning, viktning och organisationsspecifik presentation, för att nämna några exempel.

Men grovt sett frågar vi efter ”sökfunktionalitet” och håller tummarna. Det är en ohållbar attityd om vi tror vi sökning är ett viktig stöd för besökarna.

Det skulle vara otroligt intressant att se exempel på bra krav i relation till sökning och interna sökmotorer. Du får gärna dela med dig – som Column Two också konstaterar är detta ett ganska outforskat område. De som säljer sökfunktionalitet (fristående eller i content management-system) har helt enkelt inte behövt ägna mycket kraft åt att lära kunderna ”sökdesign”. Och ytterst faller ansvaret för det på kunderna som inte frågar efter mer kvalificerad information.

Oseriös sökmotoroptimering lockar företag som borde veta bättre

Jag borde ha lärt mig, men jag blir ändå förvånad. Hur kan stora, etablerade företag fortsätta att köpa oseriös och potentiellt skadlig sökmotoroptimering? Denna gången är den Ikanobanken som gjort bort sig, men de är inte ensamma.

Alla som tagit sig tid att förstå hur sökmotorer fungerar – och det är inte rocket science även om många vill få dig att tro det – håller med Googles Sverigechef:

”Om man vill jobba med en långsiktig hemsidessatsning handlar det om att bygga hemsidor som passar sökmotorerna, inte att lura dem, för det kommer vi upptäcka förr eller senare.”

Den aningslöshet vi hittar i Ikanos webbansvariges svar är illustrativ.

”Man måste ligga lite på gränsen för att vara med där framme.”

På gränsen? Du ska sky gränsen som pesten. Du ska veta var den går och alltid hålla dig på rätt sida. Alternativet är nätets egen avgrund. Det svarta hål som innebär att Google stryker dig ur sitt index.

Jobba i stället varenda dag du publicerar med dessa fem punkter.

  • Förstå hur människor söker. Fråga i växeln vad kunder säger när de ringer. Kolla vad de skriver i e-posten till er. Som vi uttrycker oss söker vi. Om du tycker att er tjänst/vara/samhällsservice heter något annat – ditt problem. Du har säkert en konkurrent som är öppnare för målgruppen.
  • Skriv ordentliga titlar som innehåller de ord människor söker efter. Har du en standardinstallation av t.ex. Episerver som inte låter dig skriva unika titlar? Säg till verktygsleverantören att verktyget inte är komplett levererat.
  • Använd orden och/eller begreppen i rubriker (som är kodade enligt html-standard). Det ger dessutom texter som enklare fångar människors intresse. De ska ju läsa också, inte bara klicka till er.
  • Kasta ut webbdesignern som säger att ”tabeller är bra, det blir snygg layout”. Han vet inte vad han pratar om. Tabeller är till för att strukturerat presentera data. Design bygger du med stylesheets.
  • Få många länkar till din webb. Men inte för att du köper dem från en länkfarmare – var så intressant att andra vill länka till dig. Är du inte så intressant? Varför har du en webbplats?

BBC vill göra ljud och video sökbart

BBC är ett imponerande framåt företag. Nu har de inlett ett arbete för att ta bort ljudets och videons stora nackdel jämfört med vanlig text – svårigheten att på ett meningsfullt sätt söka i arkiverat innehåll. Det är Tom Coates som beskriver Annotatable Audio, ett internt projekt på BBC.

Poängen är att ta sökbarheten ett steg längre än enkla innehållsförteckningar och långa programlistor. De tänker sig ett system som har stora likheter med Wikipedia, uppslagsverket där vi alla kan tillföra kunskap. Som lyssnare ska vi helt enkelt kunna förse mediefiler med anteckningar/kommentarer och referenser. Användargenererad metadata, skulle man kunna kalla det.

”… we wanted to develop an interface that might allow the collective articulation of what a programme or speech or piece of music was about and how it could be divided up and described.”

Mycket av det som utvecklas på webben just nu är kul grejer. Kanske kan de komma till användning, kanske inte. Men detta är inte ett sådant exempel. Skulle BBC hitta ett system som fungerar öppnar det upp för en multimedierevolution på nätet. Naturligtvis är fördelarna uppenbara för de gamla radio- och tv-bolagen med enorma arkiv. Men det är bara att tänka produktpresentationer, supportinformation eller utbildningsmaterial för att se möjligheter även för andra företag och organisationer.