Extra tydlig typografi – ingen såg

Överdriv inte. Gör aldrig, aldrig misstaget att låta viktig information se ut som annonser.
Så kan man sammanfatta en fallstudie som Jakob Nielsen presenterar.

Putting the answer to a typical user’s main question in big red type at the top of your homepage would guarantee high usability, right? Wrong — at least for the U.S. Census Bureau’s homepage, where 86% of users failed to find the country’s current population when it was presented in large red numbers.

Webbredaktörens bästa trick: Var konkret

Fakta övertygar. Detaljer skapar trovärdighet. Konkretion lockar. Därför är förmågan att vara konkret det enskilt viktigaste tipset om att skriva för webben som du kan få.

Copyblogger funderar kring det äldsta och ändå mest relevanta tipset för bra webbtexter. Jag har ändrat mycket i mina skrivkurser genom åren men just denna insikt är tidlös.

”Performance statistics and exact details are ideal examples of specificity in case studies, headlines and testimonials. They draw your eye, create curiosity, produce an aura of authenticity, and show attention to detail. For most people, specifics equate to cold hard facts, while general statements and “guesstimates” can damage credibility.”

Självklart finns det situationer där du inte kan nämna några detaljer. Copyblogger ger exempel på det också. Men kom ihåg — den risk du löper i vardagen är inte att bli för specifik. Det är att du blir otydlig.

Tre nyanser av webbstrategi

Det finns något delvis tilltalande i bilder som Jeremiahs bild nedan. Förenklat men tydligt, på något sätt, även om tre cirklar som går in i varandra knappast är höjden av kreativitet.

Dock. Tanken är god och värd att fundera över. Har du koll på affären, användarna och tekniken? Om inte saknas det onekligen en dimension i din webbstrategi.

Ditt innehåll överallt. Är du beredd?

När varenda webbredaktör vant sig vid tanken på användarskapat innehåll är det dags att bita tag i nästa genomgripande förändring på webben. Principen med ”mitt innehåll på min webbplats” går en snabb död till mötes. 

Ok, har du läst mig och andra betraktare av webben ett tag är detta ingen nyhet. RSS som verktyg för syndikering är ett exempel på hur innehåll kan konsumeras på andra platser och i andra sammanhang än där det publiceras.

Men jag har tillräckligt många kontakter med webbredaktörer och informationsdirektörer för att kunna slå fast att detta fortfarande känns obekvämt för många.

Steve Rubel ger en snabb inblick i vad han kallar ”Klipp-och-klistra”-eran och tre råd för hur du ska förhålla dig:

  • Tänk webbtjänster, inte webbplatser
  • Koppla samman människor
  • Gör allt innehåll portabelt

Innehåll regerar

Att innehåll är viktigt på webben har sagts så många gånger att det blir tjatigt. Tjat eller inte — innehåll är viktigt och blir än viktigare, visar undersökning.

När den öppna dörren nu är inslagen finns det en del intressanta frågetecken, tycker jag, i den undersökning som internetbrus skriver om. Är det exempelvis rimligt att innehållets betydelse ökar på kommunikationens bekostnad, som siffrorna antyder.

I denna tid av Facebook, MySpace och allt? Vi kommunicerar mindre via nätet?

Internetbrus diskuterar samma invändning. Något enkelt svar finns nog inte. Åtminstone inte utan en gedigen metodologisk genomgång av undersökningen. Men det som slår mig är att vi ser allt mer av en slags symbios mellan innehåll och kommunikation.

Kolla exempelvis branschtidningen Resumé. Den erbjuder ju rimligen innehåll. Men varje litet element av innehåll, det vill säga artiklarna, öppnar också för kommunikation. I kommentarerna uppstår ofta en intensiv diskussion mellan läsarna och är en Resumé-konsument då där för innehållet eller kommunikationen?

Att sen diskussionen på just Resumé har en tendens att bli banal/pubertal är en annan sak…

Slutsats? Ingen knivskarp än så länge, men kanske att själva tanken på att skilja på innehåll och kommunikation börjar bli omodern. Innehåll blir allt oftare underlag för kommunikation, kommunikation på nätet blir innehåll för de som inte deltar men ändå kan läsa det.

Låt andra tala om hur bra du är

Vi litar mer på andra än på dig när vi ska bedöma hur bra du är. Enkelt, mänskligt och därför viktigt inte minst på din webbplats. Copyblogger ger oss fem tips för hur du ska lyfta fram andra kunder.

  1. Redigera inte för mycket. Det ska kännas äkta även om språket därmed inte alltid blir perfekt.
  2. Använd citat på rätt plats. Inte bara i största allmänhet på en fristående sida utan i sammanhang.
  3. Bemöt invändningar. Låt kunden/vittnesbäraren prata om det som måhända bekymrar läsaren.
  4. Fuska inte. Även om vi bortser från den moraliska dimensionen är falska eller konstruerade citat inte lika bra.
  5. Uppmuntra detaljer. Ju mer specifika omständigheter kunden nämner, desto bättre.

Din rubrik ska vara ett stopptecken

Snabbt tips för dig som webbredaktör från Copyblogger: Din rubrik kan göra en massa saker. Men den säljer inte. Den har ett överordnat syfte och det är att vara en stoppskylt.

Focus all your headline-writing efforts on getting the readers attention and holding it. The remainder of your copy should do the rest and get the reader to take the desired action, but only if they actually read!

Don’t overburden your headline, just let it get on with the job it was meant to do.

Broschyrsajtens återkomst – nästan

Man blir nästan nostalgisk. Kommer du ihåg den förlöjligade ”broschyrsajten”? Det invektiv vi kastade efter sajter vars enda innehåll var just en pdf av det senaste broschyrutskicket? Håll i dig. Den kommer tillbaka.

Nu är det inte så illa som det låter. Broschyrsajten var och är en dålig idé. Men i The Beauty of One Page Designs gör Fast Company en intressant iakttagelse:

…over the past year one page designs have been making a comeback and for a good reason.

With so much competition on the web it can be difficult to even get people to come to your site and when they do often times they might not get the message you are trying to tell them because it is locked behind 3 pages of links.

Men håll fingrarna ifrån pdf-utskriften. Den avgörande skillnaden är att nu handlar det om bra webb, inte bara elektronisk distribution av dokument. Och deras iakttagelse bygger egentligen på en slutsats jag och andra predikat länge.

The key to this type of design is being able to throw out most of the information that you would usually try to include on a site and simply get right to the point.

Grundtanken är alltså enkel. Gå rakt på sak. Koncentrera dig på det viktigaste för besökaren. På den sida de kommer till har du deras uppmärksamhet — vi måste inte alltid locka dem vidare utan kan berätta det vi vill direkt.

Sen vet vi alla att det finns miljontals sajter vars framgång bygger på just smart länkning men det ena utesluter inte det andra. Rätt kommunikation vid rätt tillfälle.

Rätt verktyg för din webbstatistik

Webbanalys och webbstatistik blir allt viktigare. I takt med att större andelar av både marknadsföringsbudgetar och interna resurser läggs på webben ökar kraven på att visa vad det leder till. Men det är inte helt enkelt att hitta rätt statistikverktyg.

Jag säger inte att det blir lättare när du läst Avinash Kaushiks diskussion i ämnet men du kommer att förstå bättre hur du ska närma dig detta betydelsefulla val. Kaushik menar att de vanligaste verktygen kan delas in i tre kategorier. Självklart måste du testa vilket som passar dig bäst men rådet är att testa från olika kategorier.

Precis som Kaushik menar jag att Google Analytics bör vara med i jämförelsen. Det har många nackdelar men är så pass bra att den innebär en utmaning för de som vill sälja ett dyrt statistikpaket till dig.

Sen har jag missat att Microsoft är på väg in på banan. Ska bli intressant att se vad Gatineau kommer att erbjuda. Säga vad man vill om monopolliknande bjässar som Google och Microsoft — de brukar ju komma med bra grejer (kanske därför de är just bjässar…).

För övrigt kan jag inte prata om webbstatistik utan att påpeka vikten av att 1. göra något bra av den och 2. mäta din webbplats bortom den traditionella statistiken. Se Fem sätt att mäta en webbredaktör.