Vilken adress är bäst reklam?

En intressant diskussion hos Jared Spool: Kommer någon ihåg webbadresser som http://www.foretag.se/produkt från en tv- eller tidningsannons? Eller är det bara http://www.foretag.se som, i bästa fall fastnar?

Det tycks inte finnas någon forskning på området men Spools tips är att arbeta i tre steg:

Undersökning: Pressrum på webben

IBM i Spanien har gjort en ambitiös undersökning av pressrum på webben – rapporten finns som pdf. 170 företag från åtta länder är med i undersökningen. Nyttig läsning för alla som ansvarar för en extern webbplats.

Här är en kort sammanfattning av resultaten:

 • Media är den näst viktigaste målgruppen på webbplatserna i undersökningen, viktigare än analytiker och partners.
 • I USA har 100 % ett pressrum, i Europa 91 %.
 • 3 av 4 pressrum nås med bara ett klick från startsidan.
 • Endast 5 % kräver registrering i pressrummet.
 • Pressmeddelanden är det vanligaste innehållet och de allra flesta klassificerar dem för att skapa ordning. Skandinavien är dock klart sämst på klassificering.
 • På hälften av webbplatserna sparas pressmeddelandena i mer än 3 år.
 • Bakgrundsinformation och -rapporter är vanligare i USA och Frankrike än i de nordiska länderna.
 • Biografier över den högsta ledningen är vanligt i USA men bara 17 % av de europeiska företagen har detta.
 • Finansiella data i pressrummet är långt ifrån självklart.

Och så vidare. Det finns hur mycket fakta som helst att ta till sig. Gör det. Att döma av denna genomgång skulle svenska företag kunna lära sig mycket av våra kollegor i andra länder.

Thanks Shel for the link!

Ta reda på vad intranätet ska göra

James Robertson har skrivit en utmärkt artikel om olika metoder för intranätanalys, närmare bestämt hur du tar reda på vilka behov som finns.

Han går igenom sex strukturerade metoder och en intressant iakttagelse som jag fullt ut håller med om gäller enkäter: ”While they can be quickly and widely distributed, they are often not an effective way of gathering meaningful results.”

Komplettera åtminstone, för alla personalgrupper, med någon eller några av dessa metoder.

 • Fokusgrupper
 • Personal- och intressentintervjuer
 • Arbetsplatsobservation
 • Kombinerad intervju och observation
 • Uppgiftsanalys

Jag har själv goda erfarenheter av den kombinerade intervjun och observationen, det vill säga att sitta ner med anställda och följa deras intranätanvändning samtidigt som de förklarar vilka val de gör och varför. Fokusgrupper kan jag däremot känna ungefär samma skepsis mot som när det gäller enkäter.

För mig handlar bra behovsanalys om att komma så långt som möjligt bort från vad människor säger att de behöver – och så nära det bara går vad människor i praktiken behöver. Inte sällan skiljer sig dessa båda åt.

Farligare att missa webbtåget nu

De företag som inte hängde med när webben slog igenom under 90-talet kunde missa potentiella fördelar, men de riskerade egentligen ingenting. De företag som nu inte förstår vad RSS, bloggar eller podcasting handlar om riskerar desto mer.

Michael Gartenberg, analytiker på JupiterResearch, levererar varningen.

Även om man ska vara försiktig att ta till överord har han en poäng. Under webbutvecklingen på 90-talet stod valet mellan att vara med eller fortsätta som alltid. Så är det inte längre. Allt fler företag och organisationer berörs av utvecklingen oavsett deras egen medverkan. Vi pratar om dem, förenklat uttryckt, vare sig de vill eller inte.

Se upp – din företagsblogg kan bli svartlistad

Blogspot är Blogger.coms gratishotell för bloggar. Den senaste tiden har det kommit allt fler varningar om att domänen blogspot.com riskerar att stängas ute – av sökmotorer och av andra bloggare.

Detta är kanske inget problem för den som använder Blogger/Blogspot för en privat blogg, men också företagsbloggar finns på domänen. Bara i min lista över svenska företagsbloggar finns fyra företag med blogg på Blogspot.

Mitt råd är enkelt. Byt webbhotell. Ni kan ändå använda Blogger. Jag publicerar till exempel denna blogg via Blogger men använder i stället Bloggers funktion för att föra över filerna till min egen domän, wpr.se. Med det får jag också en betydligt bättre integration med övrigt innehåll, men det är en annan sak.

Sluta störa dina webbesökare

Konsumenterna har gjort sitt val – vi vill inte ha annonser via pop-ups eller andra störande metoder. Ändå fortsätter många webbplatser att pracka på oss dem. När jag inte sitter vid min vanliga dator (som stoppar sådana annonser) utan vid det gamla skrället i förrådet väljer jag t.ex. aldrig att läsa nyheter på Aftonbladet.se. Livet för kort för att ägna tid åt att klicka bort deras annonser.

Som Mattias Durnik konstaterar är det märkligt att annonsörer och webbplatser inte arbetar smartare och erbjuder relevant och efterfrågad reklam. Jag håller fullständigt med Mattias om att på just webben finns alla möjligheter att hitta kreativa lösningar.

Till saken hör också att detta problem inte bara rör annonser. Många använder besökarenkäter som poppar upp. Jag är kritisk till dessa redan från början (det slumpmässiga urvalet utraderar all statistisk relevans). Situationen har knappast blivit bättre av att det numera bara är ett slumpmässigt urval bland de som inte har uppgraderat dator/webbläsare.