EU-domän skapar EU-skandal

Hanteringen av den nya domänen .eu har hamnat i blåsväder. Wired har en bra genomgång av läget. Bland annat påstås rutinerna när domännamnen fördelades ha varit så dåliga att de bjudit in till varumärkesintrång.

Historien lyfter nu också från administrativt strul till politik. En brittisk medlem av Europaparlamentet kräver att Kommissionen förklarar sig.

If the scale of the abuse is anything like what appears to have taken place, this will represent a major EU scandal and commissioners will need to be brought to account…

Överskatta inte sökfunktionen

I princip alla webb- och intranätsprojekt jag sett eller varit med i de senaste åren har haft en ”bättre” sökfunktion högt på kravlistan. Att det kravet i sig är omätbart och därför av begränsat värde har alltid varit min främsta invändning. Därför har jag försökt styra projekten i riktning mot att definiera krav på en ”bra” sökmotor. Och det går, förstås.

Men förtjänar sökmotorn verkligen den andel av uppmärksamheten den ofta får i webbprojekt? Jared Spool diskuterar och exemplifierar sökfunktionens betydelse. Hans slutsats är en viktig tankeställare för många projektansvariga: Det upplevt stora behovet av sökfunktionen beror ofta på att användarnas första val, länkar att klicka på, inte är tillräckligt väl utbyggt.

Bygga webb för flera generationer

Äldre har svårare än yngre att hitta informationen på internet skriver Internetworld. Den forskare i psykologi som kommit fram till slutsatsen säger

Tredimensionella miljöer kan vara bra för äldre, men de kan också vara svåra att använda. Äldre får behållning av bilder och när verkliga miljöer efterliknas eftersom det ger en större upplevelse för människor som kan ha svårt att lämna sina hem. Å sidan kan dessa miljöer innehålla mycket information med svårhanterad navigering och interaktion…

Det finns alltså inget enkelt sätt att bättre stödja äldre besökare. Särskilda webbplatser för äldre avskriver hon helt, och jag håller med. Specialavdelningar har aldrig varit särskilt lyckade. Men om du driver en webbplats med en stor äldre målgrupp är halva slaget vunnet bara genom att du uppmärksammar svårigheten.

Det faktum att det för äldre är ”svårare att sammanställa information från flera ställen” kan, exempelvis, ge viktiga ledtrådar för hur du konstruerar informationsflöde och interaktion.

Canvas alternativ till Flash

Detta har jag inte testat själv ännu, det måste jag erkänna. Jag fattar inte heller riktigt hur det fungerar. Men när Operas tekniske chef Håkon Wium Lie visade framtidens webbläsare på reboot8 lyfte han fram canvas som ett kraftfullt alternativ till Flash. Några av de tillämpningar som den kommande Opera-versionen redan klarar av med hjälp av canvas-taggen var mycket imponerande.

Värt att hålla ögonen på.

Skapa webbriktlinjer

Alla webbplatser med många redaktörer behöver ett gemensamt grunddokument för hur webbplatsen ska skötas. Hur skriver ni? Hur är informationen organiserad? Vilka publicistiska roller finns? Hur mycket får designen påverkas? …och så vidare.

Kärt barn har många namn och jag har sett dokumentet kallas riktlinjer, policy, stilguide, redaktörsmanual och mycket annat. Oavsett namnet är detta precis lika viktigt som att du väljer rätt publiceringssystem. Det är alltså en fundamental förutsättning för att ni ska lyckas.

pebbleRoad Studios gräver sig ner i ämnet och ger bra tips för vad du ska tänka på. Behöver du en bra resurs på svenska kan min Webbredaktörens ABC mycket väl vara en grund för organisationsspecifika riktlinjer.

Via Column Two 

Upprop till webbdesigners: Lär dig skriva

En webbdesigner bör inte bara vara designer. Inte när en mycket stor del av besökarens upplevelse är text. En bra designer måste också vara en god skribent.

Det är inte jag eller någon annan med redaktörsbakgrund som säger detta utan A List Apart. Det ger påståendet tyngd med tanke på denna webbplats tydliga inriktning på design och utveckling.

Författaren Derek Powazek delar upp resonemanget i två delar. Den första har jag länge försökt uppmärksamma webbansvariga på, nämligen alla de små texter som vi aldrig betraktar riktigt som text: Vad det står på sök-knappen, vilka svar formulär eller andra interaktiva tjänster ger, hur man hälsas välkommen som inloggad.

Små, små textsnuttar som är betydelsefulla för hur vi uppfattar en webbplats.

I say: It’s the writing. The friendliness comes from good old fashioned text.

Min rekommendation har varit att webbredaktörerna tar kontroll över även dessa texter – men visst, med designers som kan skriva är sannolikheten större att det verkligen blir genomtänkt. Att det alls blir gjort.

Dereks andra del går längre och vittnar om en viktig insikt. Design och text hör ihop. De tas emot som en helhet och måste skapas som en helhet. Därför, säger han, ska du be din webbdesigner att skriva en text. Om svaret är ”jag är ingen skribent” är det kanske dags att skaffa en ny designer…?

Design is about communication, and it takes more than pixels to communicate.

Idag blir Europa .eu

EUI dag, Europadagen till ära, byter Europeiska Unionen en del av sin webbidentitet. Från och med idag är adresser med .eu huvudvägen till de europeiska institutionerna. Den nya portaladressen är Europa.eu.

Den tidigare domänen var .int och i vart fall Margot Wallström ser en viktig symbolik i bytet:

”Institutionernas webbidentitet har stort symbolvärde. EU bör fokusera mindre på “.institutioner” och mer på ”.européerna”. Domänen “.eu” kommer att göra EU mer synligt på Internet, också för EU:s medborgare”

Vad gör man inte för att skapa symbolik…? Jag vill inte vara en trist besserwisser men faktum är att .int aldrig stått för ”.institutioner” utan det är en toppdomän för internationella organisationer skapade genom avtal mellan nationella regeringar.

Nåväl, lite får man kanske bjuda på. Jag tror däremot att Margot grovt överskattar toppdomänens betydelse. Viktigare är att EU tycks ta tag i sin härva av webbplatser.

EUROPA.eu kommer att bli enda ingångssida till alla EU:s institutioner och organ och därmed EU:s enda Internet-”profil”. Alla EU:s institutioner och organ kommer att flytta till EUROPA, och deras adresser kommer att bli en del av “europa.eu”-familjen.

Ämnesmoln (”tagclouds”): Förvirrar eller underlättar?

Brugervenlige Blogs är ett forskningsprojekt vid Köpenhamns universitet som skriver och funderar kring de små detaljer som tillsammans skapar en ”vanlig” blogg, men som förmodligen är rätt mystiska för många.

De har bland annat, via en mini-undersökning, kommit fram till att ”tagclouds” kan framstå som obegripliga. Jag föredrar att kalla dem ämnesmoln och syftet är att med storleken på texten visa vilka ämnen som förekommer mest. De två nedanstående kommer från denna webbplats respektive BBC.

tagclouds.gif

Jag gillar molntanken skarpt, det ska jag medge. Och det brukar vara en varningssignal när det gäller webbutveckling… Det man själv tror på kanske man inte överväger tillräckligt noga.

Men frågan är om inte forskarna från Köpenhamn tänker fel? Måste man förstå exakt hur molnet uppstår?

Jag ser det snarare som ett sätt att ge en fingervisning om innehållet. Ju större ett ord är, desto mer illustrativt är det för webbplatsens innehåll. Om det därmed ger en intuitiv känsla – och givetvis möjligheten att klicka vidare – har det gjort sitt jobb.

Molnen kommer att slå igenom på bred front, tror jag. Men kanske inte som navigation utan som en översiktlig innehållsförteckning.

Webbdesignens 10 dödssynder

Roger Johansson har skrivit skriver om en artikel i CAP&Design kring de 10 vanligaste misstagen när en ny webbplats ska byggas. Tyvärr finns artikeln inte på nätet men Roger ger dig i varje fall topplistan på 456 Berea Street. Jag tänker inte avslöja hela listan men mina tre ”favoriter” är

  • att vara för kreativ i navigationen
  • att ignorera webbstandarder
  • att inte tänka på sökmotorer redan från början.