Skvaller på intranätet

I förra veckan höll jag en workshop för en ledningsgrupp som funderar på att kraftigt förändra sin intranätstrategi. För första gången tog jag tjuren vid hornen och pratade om ett intranäts eventuella roll i skvallret. Kan intranätet spela en roll i att demokratisera skvallret (göra delar av det tillgängligt för alla)? Ska skvaller in i kommunikationsplanerna? Jag är inte övertygad om att tiden är mogen för diskussionen än. Vi är nog många som måste förstå nätet som social plattform i organisationssammanhang bättre. Men världsomspännande PR-nätverket Edelman är också på väg i den riktningen.

It’s disheartening for me to see communicators spend so much time on carefully crafting messages of all-employee emails or CEO voicemail scripts when what really matters is what employees say to each other after the ”official” communications act is concluded. In other words, what’s the real buzz about the CEO who was just let go, the division that was just sold, the layoffs that just happened? Communicators need to focus more on influencing the organizational conversation, rather than just putting out corporate messages.

Alcatel bygger intranät med bloggmjukvara

Alcatel har börjat använda Movable Type som mjukvara till en del av sitt intranät, och där har det ersatt verktyg som Lotus Quickplace. Tyvärr framgår det inte om intranätet därmed används som en blogg eller har de kännetecken vi i övrigt ser hos bloggar – men om man förutsätter att åtminstone delar av bloggens natur finns kvar, är det en spännande utveckling.

Intranätgruppen kan för lite

KM Column redovisar en undersökning av hur intranät hanteras – hur stora grupper som arbetar med dem, vilka förutsättningar de har och så vidare. Intressant läsning i flera delar.

Om vi bortser från några av de mer självklara resultaten (stora intranät har stora arbetsgrupper för intranät), noterar jag detta:

”The intranet teams are most likely to reside with the IT/IS team”

Hm, inte riktigt min bild av hur det är i Sverige i varje fall.

”Many intranet teams lack the core skills required to create a good intranet”

De har en poäng när de lyfter fram kunskapshantering, omvärldsbevakning och kunskap om förändringsprocesser som viktig kompetens kring ett intranät.

”Over 42% of respondents felt their intranet was poorly resourced”

Ett intranät kan sluka hur mycket resurser som helst. Men resursbehovet kan bara avgöras i förhållande till vad intranätets uppgift är. Vad ska det leverera? Frånvaron av ett tydligt och praktiskt svar på den frågan är minst lika allvarligt som för lite resurser.

”The majority of intranet teams are also responsible for the organisations website”

Lysande! Visst kan enstaka personer arbeta specifikt med bara en kanal, men att de alla finns i samma arbetsgrupp/team är en god idé.

Regeringskansliet har ett av de bästa intranäten

Jakob Nielsen utser än en gång världens bästa intranät. Denna gång koncentrerar han sig på intranät i offentliga organisationer, och bland de bästa finns det svenska Regeringskansliet.

Om Jakob Nielsen kan man säga mycket. För det första ska man komma ihåg att han inte längre skriver en rad utan att ha något att sälja (i detta fall en rapport). För det andra är ”tävlingen” egentligen omöjlig. Hur kan någon jämföra intranät? De är ju per definition inte öppna att granska, vilket innebär att detta handlar om de bästa som släppt in Nielsen.

Dock, de vinnande strategierna kan åtminstone jag skriva under på:

  • Utse huvudredaktörer.
  • Utbilda redaktörerna.
  • Gör det enkelt för anställda att bidra med information.
  • Gör personalregistret enkelt att uppdatera de anställda själv.
  • Ge allt innehåll ett bäst-före-datum.
  • Centralisera bearbetning av innehåll.
  • Inför kontrollstationer för publicering.
  • Använd mallar och ett lätt publiceringssystem.
  • Publicera automatiskt relevant innehåll från andra källor.