Marknadsföring till massorna en allt dyrare uppgift

De allra flesta som skriver om hur nya medier påverkar den traditionella kommunikationen/marknadsföringen är överens om att stora förändringar är att vänta – de har redan inletts.

Men det finns ofta en lucka i resonemangen. Hur i hela världen ska man kunna lansera ett globalt varumärke med hjälp av företeelser som konsumentgenererade medier? Utan de senaste årtiondenas heliga ko, tv-reklamen?

Svaret är enligt Seth Godin att frågan är fel ställd.

The world of new media is not the place to launch the next one-size-fits-all mega brand […] Instead of using new media to promote brands like Budweiser, it permits that very same megabrewer to launch brands that tell a much more vertical, more focused, more powerful story to a smaller group of people.

Detta betyder inte, menar Godin, att allt egentligen är som tidigare. Vi ser en fundamental förändring: Focus is no longer expensive. Mass is.

Tung rapport om bloggar, PR och marknadsföring

Edelman och Intelliseek har idag publicerat en läsvärd rapport om bloggarnas påverkan på PR och marknadsföring. Jag har bara hunnit skumläsa den än så länge, men det tycks vara en bra sammanfattning för dig som vill förstå vad bloggar handlar om. Du kan ju förstås alltid kika in på min CorporateBlogging.Info också.

Följande citat kring rapporten borde väcka eftertanke hos många svenska kommunikatörer.

”There’s a right way and a wrong way to think about and approach the blogosphere, and public relations professionals who get it wrong will get burned — it’s that simple.”

I rapporten pekas också de viktigaste bloggarna, ur ett internationellt perspektiv, ut. Gläder mig särskilt åt att min vän Neville är med – congratulations, Neville!

Sluta störa dina webbesökare

Konsumenterna har gjort sitt val – vi vill inte ha annonser via pop-ups eller andra störande metoder. Ändå fortsätter många webbplatser att pracka på oss dem. När jag inte sitter vid min vanliga dator (som stoppar sådana annonser) utan vid det gamla skrället i förrådet väljer jag t.ex. aldrig att läsa nyheter på Aftonbladet.se. Livet för kort för att ägna tid åt att klicka bort deras annonser.

Som Mattias Durnik konstaterar är det märkligt att annonsörer och webbplatser inte arbetar smartare och erbjuder relevant och efterfrågad reklam. Jag håller fullständigt med Mattias om att på just webben finns alla möjligheter att hitta kreativa lösningar.

Till saken hör också att detta problem inte bara rör annonser. Många använder besökarenkäter som poppar upp. Jag är kritisk till dessa redan från början (det slumpmässiga urvalet utraderar all statistisk relevans). Situationen har knappast blivit bättre av att det numera bara är ett slumpmässigt urval bland de som inte har uppgraderat dator/webbläsare.

Framtidens marknadskommunikation

The Social Customer Manifesto: Tänkvärt. Sant.

 • I want to have a say.
 • I don’t want to do business with idiots.
 • I want to know when something is wrong, and what you’re going to do to fix it.
 • I want to help shape things that I’ll find useful.
 • I want to connect with others who are working on similar problems.
 • I don’t want to be called by another salesperson. Ever. (Unless they have something useful. Then I want it yesterday.)
 • I want to buy things on my schedule, not yours. I don’t care if it’s the end of your quarter.
 • I want to know your selling process.
 • I want to tell you when you’re screwing up. Conversely, I’m happy to tell you the things that you are doing well. I may even tell you what your competitors are doing.
 • I want to do business with companies that act in a transparent and ethical manner.
 • I want to know what’s next. We’re in partnership?where should we go?

Open Source Marketing: Nygammalt alternativ till masskommunikation

Jag hjälpte i förra veckan Ad Innovators redaktör att förstå den svenska webbplatsen Open Source Marketing. Som så ofta när man slumpmässigt sätter sig in i ett ämne, fastnade jag för denna välskrivna webbplats. Slutsatserna är inte olika de i Cluetrain Manifesto, som får sägas vara den filosofiska grundstenen till utvecklingen inom kommunikation med målgruppsmedverkan (participatory communication). Hela detta område går framåt i rasande fart just nu med hjälp av verktyg som instant messaging, wikis, webbloggar, sociala nätverk.

Open Source Marketing är närbesläktat men handlar mer uttalat om att stödja försäljningsprocessen. Ett känt exempel är MITs beslut att göra allt kursmaterial tillgängligt på nätet.

Här ett litet klipp från webbplatsen: ”Open Source Marketing är nätverkssamhällets motsvarighet till industrialismens masskommunikation. När ett varumärkes identitet inte längre bara handlar om någonting som skiljer det åt från övriga varumärken utan när tillhörighet, gemenskap, relationer, förtroende och värderingar blir viktiga inslag i ett varumärkes inre värden, då blir Open Source Marketing en absolut nödvändighet. Metodiken som principen bygger på är dock inte ny. Faktum är att den härstammar från en tradition som är tusentals år gammal. Open Source Marketing handlar nämligen om att konversera. Det handlar primärt om att låta samtliga anställda i ett företag föra en kontinuerlig dialog med kunder, leverantörer och återförsäljare.”

Tänk inte rosa

”Don’t Think Pink” är en ny bok om marknadsföring till kvinnor. Titeln och därmed budskapet är självförklarande, och resonemanget utgår från två problem. För det första att kvinnornas betydelse för inköp undervärderas. För det andra att blommorna, fjärilarna och de ljusröda färgerna används som ett substitut för verklig kunskap om vad som är relevant för kvinnor.

Alla som någonsin sett tvättmedelsreklam eller annonser i tjejtidningar förstår vad författarna menar. Deras lösning förvånar inte heller: Fokusera på mindre målgrupper, bjud in kunden till dialog, var autentisk. Det vill säga – producera bra kommunikation. Oavsett kön.

Det skulle vara kul att läsa en bok eller artikel som försöker förklara varför ”reklamsidan” av kommunikationsbranschen konstant faller för samma gamla schabloner. I PR, redaktionell marknadskommunikation, internkommunikation, varumärkesbyggande och så vidare finns inte problemet. Jag har själv inget konkret förslag till förklaring. Möjligen löper all kommunikation som försöker skapa väldigt enkla ageranden (”Köp!”) större risk att bli schablonmässig än kommunikation som är långsiktig och relationssyftande.

McDonalds tar steget från massmarknadsföring

Få företag representerar massmarknadsföring lika mycket som McDonalds. Över hela världen är det samma reklam, samma pay-off, samma historier som berättas. Just därför är det intressant, på gränsen till häpnadsväckande, att McDonalds Chief Marketing Officer Larry Light tror att massmarknadsföring nått vägs ände.

Han säger bland annat följande:

”Any single ad, commercial or promotion is not a summary of our strategy. It’s not representative of the brand message. We don’t need one big execution of a big idea. We need one big idea that can be used in a multidimensional, multilayered and multifaceted way.”

McDonalds lösning är ”brand journalism”. Exakt vad detta innebär framgår inte, men det ska bli spännande att se.

Ungdomar svåra att nå med reklam

Kairos Future har tillsammans med MTV gjort en stor livsstilsundersökning bland 4000 nordiska ungdomar, och Resumé ger en liten inblick i resultat idag.

En slutsats: ”Dagens ungdomar är fullfjädrade reklamkonsumenter och genomskådar det mesta i marknadsföringsväg. De tänker delvis själva i sådana termer.”

Det krävs alltid en viss skepsis mot undersökningar som försöker stämpla åldersgrupper med särskilda kännetecken. Andra faktorer (storstad/landsbygd, föräldrarnas utbildnings- och inkomstnivå etc.) kan säkert vara lika avgörande. Men visst är det uppenbart att exempelvis individualiseringen gått långt på några decennier, och det ger effekter på all kommunikation.

Sämre resultat av e-postkampanjer

Enligt DoubleClick minskar effektiviteten i e-postutskick. Det är visserligen ganska stabila resultatnivåer, men t.ex. andelen brev som leder till klick minskade från 8,9 % till 8,4 % (första kvartalet i fjor jämfört med första kvartalet i år – se rapport i pdf-format).

Email Insider tror att det kan bero på tekniska problem i utskicken, och listar de vanligaste misstagen. Jag tror att det finns fler förklaringar.

 • Som tidigare masskonsument av nyhetsbrev via e-post kan jag se hur jag konstant väljer RSS-flöden(?) där sådana finns.
 • Som tidigare publicist av nyhetsbrev via e-post, jag slutade i december 2003, märkte jag hur spam-filterna blev allt mer aggressiva. Också prenumererade/önskade brev stoppades, och gjorde därmed kanalen mindre intressant för både mottagare och avsändare.