Bristande kontroll oroar PR-folk

Euprera, en europeisk forsknings- och utbildningsorganisation inom PR, har undersökt (pdf) hur människor som arbetar med PR och kommunikation ställer sig till bloggar. 587 personer svarade på enkäten och urvalet är inte representativt, det måste sägas.

Ändå är det intressant på i varje fall en punkt – vilka faktorer som begränsar användandet för dessa kommunikationsproffs. Nästan varannan ser det som ett problem att det inte går att kontrollera innehållet.

Den som delar den allmänna nidbilden av PR-konsulter blir säkert inte förvånad… Undersökningen pekar på PR-branschens, och egentligen alla kommunikatörers, stora utmaning just nu. Vilken roll ska vi spela när det inte går att kontrollera det som sägs? Vi äger faktiskt inte bilden av vårt varumärke som vi gjorde förr.

Man ska komma ihåg att detta inte är en framtidsvision. När jag förra året skulle köpa en ny dator valde jag ut tre modeller som var intressanta. Sen kollade jag alla forum, recensioner etc. som jag kunde hitta. Den modell som låg bäst till var Sony Vaio, men efter att ha sett upprepade klagomål på värmeutvecklingen föll den bort. Jag tror att många av oss har liknande vardagliga exempel – och frågeställningen är alltså mycket bredare än bara bloggar.

Mitt svar är enkelt. Glöm kontrollen nu. Försök inte ens upprätthålla den på det gamla sättet. Bli deltagare i stället för kontrollant. Se dig själv som en samtalsledare och inte ett filter. Bli företagets specialist på att hitta, förstå och agera på alla de informationskällor som tillsammans med era egna skapar varumärket.

Dålig PR-effekt av Americas Cup i Malmö

Rapidus (via Resumé) avslöjar att seglingstävlingen Americas Cup inte blev den PR-mässiga succé som Malmö stad och Region Skåne förväntade sig. Synd, men inte särskilt ologiskt. Kommer du t.ex. att besöka eller investera i Gap på grund av att Tour De France 2006 passerar…?

Första europeiska undersökningen om professionell blogganvändning

I takt med att bloggar blir allt mer etablerade som informationskällor växer intresset för dem inom PR-branschen. Den fortsatt explosionsartade tillväxten får exempelvis PR Week att konstatera följande:

From a PR pro’s standpoint, statistics like these prove just how strong an impact blogs have had on the industry – and how serious the consequences of overlooking this medium can be.

Tyvärr har nästan all kunskap (statistik etc.) hittills haft ett amerikanskt fokus. Men det ska det bli ändring på nu. Den europeiska PR-utbildningens organisation Euprera genomför i november en enkät om blogganvändning och företagsbloggar,
EuroBlog 2006
. Den riktar sig till alla som jobbar med PR och kommunikation.

Frågorna är intressanta, om än ganska basala, och svaren kan bli spännande. Det handlar bland annat om i vilken utsträckning vi i branschen bevakar bloggar, om vi använder dem för egen kommunikation, varför vi i så fall gör det, vilka de största svårigheterna är och så vidare. Svara på frågorna!

PRECIS intresserar sig för mindre företag

Brukar försöka undvika navelskådande här, men PR-byråernas branschorganisation PRECIS skickade e-post till mig (och säkert många andra) idag. De bjuder in till en träff för att diskutera branschen. Då ska man veta att detta är en organisation som hittills krävt en årlig byråintäkt på 5 miljoner kronor för medlemskap – och för detta har de kritiserats till den grad att de nu lär behöva handskas med en konkurrerande branschorganisation.

Tyvärr kan jag inte åka till Stockholm bara för en sådan träff men det hade nog varit trevligt. Det är ändå intressant vad generalsekreteraren Kaj Flick skriver:

Flera av er representerar nya, spännande specialistföretag. Därför ska det bli intressant att gemensamt diskutera trender och tendenser.

Här tror jag att PRECIS indikerar något djupare än en möjlig oro för konkurrens. Det handlar, vill jag tro, om en gryende insikt att storlek betyder allt mindre. Nya idéer drar inte nytta av skalfördelar, utan snarare tvärtom. Det är tydligt i PR-branschen och också i många andra nischer.

Kopplingen till webben är uppenbar. Det är här ute vi små bygger de nätverk vi behöver.

PRECIS inbjudan är ett tidens tecken. De intresserar sig inte för branschens små för att de är trevliga utan för att de måste. Det är logiskt, bra och stärker min bild av PRECIS.

Undersökning: Pressrum på webben

IBM i Spanien har gjort en ambitiös undersökning av pressrum på webben – rapporten finns som pdf. 170 företag från åtta länder är med i undersökningen. Nyttig läsning för alla som ansvarar för en extern webbplats.

Här är en kort sammanfattning av resultaten:

  • Media är den näst viktigaste målgruppen på webbplatserna i undersökningen, viktigare än analytiker och partners.
  • I USA har 100 % ett pressrum, i Europa 91 %.
  • 3 av 4 pressrum nås med bara ett klick från startsidan.
  • Endast 5 % kräver registrering i pressrummet.
  • Pressmeddelanden är det vanligaste innehållet och de allra flesta klassificerar dem för att skapa ordning. Skandinavien är dock klart sämst på klassificering.
  • På hälften av webbplatserna sparas pressmeddelandena i mer än 3 år.
  • Bakgrundsinformation och -rapporter är vanligare i USA och Frankrike än i de nordiska länderna.
  • Biografier över den högsta ledningen är vanligt i USA men bara 17 % av de europeiska företagen har detta.
  • Finansiella data i pressrummet är långt ifrån självklart.

Och så vidare. Det finns hur mycket fakta som helst att ta till sig. Gör det. Att döma av denna genomgång skulle svenska företag kunna lära sig mycket av våra kollegor i andra länder.

Thanks Shel for the link!

Ogilvy PR paketerar ”digital påverkan”

Ogilvy PR globalt har presenterat ett nytt koncept som ska hjälpa deras kunder att ”navigera en allt mer komplex och snabbt föränderlig digital miljö”.

De är inte först att försöka skapa en marknad kring internets nya möjligheter (personliga medier, webben 2.0, sociala verktyg – kalla det vad du vill). Det intressanta är att de tar steget bortom bloggar och wikis. Ogilvy har med dem, förstås, fast i en större omgivning som inkluderar sökmarknadsföring, innehållssyndikering, design, tävlingar online och så vidare. Där prickar de rätt och det är ett gott tecken att de stora byråerna ger sig in på banan.

Tung rapport om bloggar, PR och marknadsföring

Edelman och Intelliseek har idag publicerat en läsvärd rapport om bloggarnas påverkan på PR och marknadsföring. Jag har bara hunnit skumläsa den än så länge, men det tycks vara en bra sammanfattning för dig som vill förstå vad bloggar handlar om. Du kan ju förstås alltid kika in på min CorporateBlogging.Info också.

Följande citat kring rapporten borde väcka eftertanke hos många svenska kommunikatörer.

”There’s a right way and a wrong way to think about and approach the blogosphere, and public relations professionals who get it wrong will get burned — it’s that simple.”

I rapporten pekas också de viktigaste bloggarna, ur ett internationellt perspektiv, ut. Gläder mig särskilt åt att min vän Neville är med – congratulations, Neville!