Sociala medier har nått brytpunkten

Sociala medier har nått den punkt, the tipping point, där pragmatikerna börjat använda dem. Därmed har de gått från visionärernas arena till en mer vardaglig scen.

Den slutsatsen, någorlunda väl underbyggd för den amerikanska marknaden, drog Pattern Recognition för ett tag sedan. Hittade artikeln via Corporate Engagement.

Ny vägledning för bättre webbplatser

Vägledningen 24-timmarswebbenVerket för förvaltningsutveckling, Verva, har nu släppt den tredje versionen av den vägledning som riktar sig till offentliga webbplatser. ”Vägledningen 24-timmarswebben” är förstås obligatorisk läsning för dig som webbredaktör i offentlig tjänst men den är generellt en kunskapskälla för alla som arbetar med webb.

Jag har andats viss kritik mot vägledningen tidigare. Min främsta invändning var att kunskapsförmedlingen kring innehåll inte höll samma klass som de mer tekniska delarna. Nu har jag inte lusläst alla de drygt 150 sidorna än men det tycks som om nivån höjts även för innehåll, vilket var ett av målen. Viktigt för webbredaktörerna (och oss som besökare på deras webbplatser).

Som en introvert betraktelse tycker jag också det är kul att min lilla bok för webbredaktörer – Webbredaktörens ABC – anges som fördjupad läsning kring att skriva för webben (sidan 117).

Behov av samarbete driver fram wikis

Samarbete är en kritisk framgångsfaktor. I varje fall anser 80 procent av tillfrågade toppchefer det, enligt en artikel i internetnews.

Detta är också en förklaring till att hälften – hälften! – av USAs företag spås använda wikis redan 2009.

Rather than being driven by senior management, however, adoption is coming mainly from project managers and department-level executives.

”In almost every big corporation, some group is already using a wiki,” said Andrew McAfee, associate professor of technology and operations management at the Harvard Business School.

3.0: En webb av data, inte dokument

När du precis börjat ana vad webben 2.0 är kommer nästa buzzword: Webben 3.0. New York Times tar upp resonemanget i en vida citerad artikel, som är värd att läsa men kanske inte gör tanken särskilt tydlig.

Om du är intresserad av den framtida webben ska du dock inte slås ned av det. Detta är verkligen intressant att försöka förstå. Själv tycker jag att Tim Berners-Lee uttryckte det bra i en intervju före sommaren. Han menar att 2.0 inte representerar någon grundläggande förändring av webben. Det finns bara två distinkta versioner, säger han.

…the Web of documents, which emerged in the 1990s, and the Web of data, which will be the result of the semantic programming languages.

Sifferexercisen kan vara kul men när vi säger det mindre fräcka ”semantiska webben” kommer vi närmare utvecklingens kärna.

Den semantiska webben är inget man förklarar på 30 sekunder i en hiss. Det räcker inte ens med en kortare text som denna. Men det finns mycket skrivet och W3C erbjuder en bra utgångspunkt. Denna presentation (pdf) är väldigt pedagogisk.

I korta drag handlar det om att skapa mening även om artificiell intelligens, som ibland nämns, är att ta ett något för långt steg. Det är varken enklare eller svårare än detta: Skapa relationer mellan olika webbresurser och se till att data är utbytbara mellan dessa.

Eller för att göra det busenkelt: Jag ska inte behöva besöka 3-4 webbplatser för att sköta mitt företags ekonomi (banken, plusgirot, Skatteverket, min kalender). Allt bygger på data som om de knyts samman kan göra livet smidigare för min del.

Dell utlovar öppenhet i online-policy

I samarbete med Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) har Dell i dag presenterat sin Online Communication Policy. De är inte först ut med en sådan, för ett drygt år sedan gjorde jag en granskning av de då mest kända, men det är intressant att just Dell tar detta steg.

Dell är ju företaget som blev ökänt för att inte lyssna. För att inte ta den minsta notis om klagomål som kunderna framförde på bloggar och mötesplatser. Nu kan man notera att de faktiskt själva pratar om ”Dell Hell” i sin företagsblogg.

Policyn slår för det första fast att

…online communication tools such as weblogs (“blogs”) and other online channels (chat rooms, etc.) increasingly serve as channels for direct interaction with customers, the media and other Dell stakeholders.

Detta ställer krav på Dells medarbetare. De ska exempelvis alltid vara öppna med att de representerar Dell, lämna riktig information och följa företagets etiska riktlinjer i övrigt. Den som inte följer detta tar en betydande risk. De blir föremål för disciplinära åtgärder

…up to and including termination of employment from Dell.

Här finns något att lära. Vare sig du har egen företagsblogg eller inte så är möjligheten stor att medarbetare engagerar sig i diskussioner i sociala medier. Att det inte bara är tillåtet utan uppmuntras är ett starkt budskap, liksom att företaget tar sitt ansvar och kräver att alla anställda följer de sociala mediernas oskrivna regler.

Borat och Wikipedia – styrka eller svaghet?

Det var väl egentligen rätt väntat. Efter Borats succé tog sig någon eller några för att ändra i Wikipedias uppgifter om Kazakstan så att uppgifterna mer liknade Borats bild av detta land. Nationalsången påstods exempelvis ha texten ”Kazakstan, världens största land. Alla andra länder styrs av småflickor.” Detta enligt Spiegel Online (via).

Wikipedias sida är nu spärrad:
wikivandal.gif

Vid en första tanke visar detta Wikipedias – och andra kollaborativa projekts – svaghet. Vandalism som detta kan hända.

Å andra sidan visar det också styrkan i en wiki. Det upptäcktes och stoppades.

Man kan också notera att medan Wikipedia givetvis har en omfångsrik sida om just Borat, kommer Nationalencyklopedin inte närmare än att föreslå en förening mellan bor och syre… På tal om styrkor och svagheter, alltså.

neborat2.gif

Relationer viktigare än traditionellt varumärkesarbete

Dagens Media: Studien visar att trenden bland företagen går från traditionellt varumärkesarbete till att fokusera mer på goda kundrelationer. Kundanalys uppges vara populärt och kvalitet uppges gå före kvantitet i kundstocken.
– Generellt sett går vi från massmarknadsföring till mer kundorienterad marknadsföring…

Man behöver inte leta länge för att förstå varför den sociala webben möter allt större intresse.

Gör om webben ofta och lite

Framgångsrika webbplatser (och -applikationer) ändras mest hela tiden har Joshua Porter noterat. I stället för en ny version lanseras små, små förändringar till och med på veckobasis.

I systemutvecklingsteori kallas modellen iterativ utveckling och är ett alternativ till arbetssättet där alla resurser sätts in för att så småningom – kanske månader eller år framåt – lansera en totalt omgjord upplevelse (”vattenfallsmodellen”).

Fördelarna är flera. Riskerna minskar när små misstag kan rättas till direkt och användarna kan stegvis vänja sig vid det nya.

För programmerare är detta inga nyheter. Men för informations- och marknadsavdelningar som arbetar med webb/intranät faller sig ett iterativt förhållningssätt inte alltid naturligt.

Jag har varit med i många projekt, som både beställare och utförare, där kommunikatörens rädsla skapat en rakt motsatt situation. Allt ska vara överenskommet och klart innan något startar. In i minsta detalj ska specifikationen eller avtalet slå fast hur den nya produkten ser ut och fungerar.

Konstigt är det inte. Det finns inte en informationschef utan dåliga IT-erfarenheter, tror jag. Men kanske det leder snett.

Häromdagen besökte jag en intranätavdelning på ett företag med 100 000+ anställda. De berättade att de helt gått över till en utveckling av tjänster, arkitektur och innehåll i små steg. En intressant notering var att de anställda uppskattade det. Argumentet mot en iterativ utveckling av nätplatser som är igång är annars att besökaren aldrig får chansen att ”landa”. Inlärningen tar aldrig slut.

Jag antar att det är ganska enkelt: Vi accepterar förändringar om de är förbättringar oavsett ifall vi får lära om.

Är det en generell förändring vi ser? Blir det mindre vanligt med tårta, vd-tal och tävlingar för att lansera ”det nya intranätet”?

Var tredje VD bloggar

Fast inte i Sverige. Och bara i de stora företagen. Men ändå… PR Week USA har publicerat sin årliga undersökning kring hur de högsta cheferna i företag skapar strategier och vad de påverkas av. Det handlar om mer än kommunikation men givetvis finns även denna aspekt med.

According to the survey, only 3% of the smaller-company CEOs have their own blogs, while in larger companies 33% have them. One reason for this may be that large-company CEOs use blogs as an internal communications tool that helps them reach a broader audience. The overall perception among most CEOs is that blogs are more effective for in-house communications than for external audiences.

Jag har sagt det som står i den sista meningen länge. Externa bloggar är och kommer att förbli en liten del av företagsbloggarna. Särskilt för dem på allra högst positioner. Utåt upplever för många av dem att känsliga marknader och granskande journalister gör en mer personlig kommunikation besvärlig. Jag håller inte nödvändigtvis med men har respekt för synpunkten.

Internt, däremot, har många chefer insett betydelsen av faktorer som motivation, gemensam målbild och dialog. Med den insikten faller en intranätblogg väl på plats.